Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15013
Title: İslam ceza hukukunda suçlu yakınlarının mağduriyeti
Other Titles: Victimization of criminal relatives in the Islamic Criminal Law
Authors: Kumaş, Mehmet Salih
Manav, Meryem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Criminal law
Ceza hukuku
Judgement
Islamic criminal law
Victim
Crime
Peace
Amnesty
Repentance
İslâm ceza hukuku
Mağdur
Suç
Sulh
Af
Tevbe
Issue Date: 3-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Manav, M. (2020). İslam ceza hukukunda suçlu yakınlarının mağduriyeti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ceza hukukunda mağdur kavramı suçtan doğrudan etkilenen bireyleri kapsadığı gibi bu işten dolaylı olarak zarar gören kişileri de kapsar. İslam Ceza Hukuku hak ve menfaatleri korumayı esas alır. Bu sebeple hiçbir mağduriyeti görmezden gelmez. Çalışmamızda, ilk olarak mağdur kavramı ve mağdur kavramının kapsamı incelenmiş, mağdur kavramının benzer kavramlardan farklarına değinilmiş, mağduru kavramının tarihi gelişimi anında uluslararası hukuk bakımından mağduriyetin önlenmesine ilişkin uygulamalar ile ceza hukuku bakımından mağduriyetin giderilmesine yönelik kurumlara yer verilmiş ve son olarak mağdur ve suçtan zarar görenin ceza muhakemesi yönünden hakları incelenmeye çalışılmıştır. Son olarak, İslam Ceza Hukukunun özünde var olan pek çok sistemin onarıcı adalete uygunluğunu tespit etmeye çalıştık. Çünkü buradaki asıl amaç insanları cezalandırmak, misli ile karşılık vermek değil, aksine ıslah etmektir.
In penal law, the concept of victim contains individuals who are directly affected by the crime as well as those who are indirectly harmed by this work. Islamic Penal Law is based on protecting rights and interests. So, it does not ignore any grievances. In this study, continued on with historical development of victim notioni the conceptof victim notion followed by practices for the prevention of victimization in terms of international law, including institiutions that operates elimination of victimization in terms of criminal law and finally rights of the victim and person who has suffered from a crime are examined in terms of criminal procedure law. Finally, We have tried to detect the compatibility of many systems existing in Islamic Penal Law to reparative justice. Because the ultimate aim isn’t to punish people, not to respond as many time as but to improve them.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15013
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meryem Manav.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons