Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYılmaz, Derya-
dc.contributor.authorMustafayeva, Zülfiye-
dc.date.accessioned2021-01-12T11:59:03Z-
dc.date.available2021-01-12T11:59:03Z-
dc.date.issued2020-02-25-
dc.identifier.citationMustafayeva, Z. (2020). Yatırım ve kalkınma bankalarının performans analizi: 2013-2018 dönemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14987-
dc.description.abstractYatırım ve kalkınma bankaları, yatırımların finansmanın öncü rol oynadıkları için bir ülkenin kalkınmasında oldukça önemlidirler. Bu çalışmanın amacı yatırım ve kalkınma bankalarının 2013-2018 yılları arasındaki performanslarını tespit etmektir. Veri setini Türkiye’de faaliyet gösteren 13 adet yatırım ve kalkınma bankasına ait rasyolar oluşturmaktadır. Yatırım ve kalkınma bankalarının performansını ölçmek için CAMELS analizi yöntemi kullanılmıştır. CAMELS değerlerine esas olan endeks puanı mevduat bankaların aynı döneme ait finansal rasyoları (toplam 25 rasyo) dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz çerçevesinde yatırım ve kalkınma bankalarının performansları ticari bankalar ile kıyaslanmıştır. Yatırım ve kalkınma bankalarının toplam performans değerlerinin ticari bankalardan yüksek olduğu görülmüştür. CAMELS analizinin bileşenleri açısından değerlendirildiğinde yatırım ve kalkınma bankalarının sermaye yeterliliği (C) ve yönetim kalitesi (M) bileşenlerinde daha yüksek performansa sahipken, ticari bankaların aktif kalitesi (A), kazançlar (E), likidite durumu (L) ve piyasa riskleri (S) bileşenlerinde daha yüksek performans göstermiştir. Yatırım ve kalkınma bankalarının ticari bankalar karşısında daha yüksek performans değerine sahip olmasında en etkili rasyo şube başına net kar rasyosu olmuştur.tr_TR
dc.description.abstractInvestment and development banks are very important in the development of a country because they play a leading role in financing investments.The aim of this study is to determine the performance of investment and development banks between 2013- 2018.Dataset consists of financial ratios of 13 investment and development banks operating in Turkey. CAMELS analysis method has been used to measure the performance of investment and development banks. The index score based on the CAMELS values has been calculated by taking into account the financial ratios of the commercial banks (25 ratios in total). Within the framework of the analysis, the performances of investment and development banks have been compared with commercial banks. Total performance value of investment and development banks was higher than that of commercial banks.Within the framework of the components of CAMELS analysis, while investment and development banks have a higher performance in the the capital adequacy (C) and management (M) components, commercial banks have a higher performance in asset quality (A), earnings (E), liquidity (L) and sensitivity (S) components.The most effective ratio for the performance of investment and development banks was the net profit per branch.en_US
dc.format.extentXI, 104 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYatırım ve kalkınma bankalarıtr_TR
dc.subjectCAMELS analizitr_TR
dc.subjectTicari bankalartr_TR
dc.subjectPerformans analizitr_TR
dc.subjectInvestment and development banksen_US
dc.subjectPerformance analysisen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectCAMELS analysisen_US
dc.titleYatırım ve kalkınma bankalarının performans analizi: 2013-2018 dönemitr_TR
dc.title.alternativePerformance analysis of investment and development banks: Between 2013-2018en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zülfiye_mustafayeva.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons