Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1495
Title: Binek araç gündüz farının sonlu elemanlar modelinin bilgisayarda şok testleri için güncellenmesi ve doğrulanması
Other Titles: Updating and verifying the finite element model of a passenger vehicle daytime running light for computer shock tests
Authors: Telli Çetin, Sevda
Ediz, Barış
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Otomotiv aydınlatma
Otomotiv gündüz farı
Şok
CS
ŞCS
KTKK
SAE J577 şok testi
Yarım sinüs şok testi
Modal analiz
Rezosans tarama
Sonlu elemanlar modeli güncelleme
Auotomotive lighting
Automotive day time running light (DRL)
Shock
RS
SRS
SRSS
SAE J577 shock test
Half sine shock test
Modal analysis
Resonance rearch
FEA model update
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ediz, B. (2018). Binek araç gündüz farının sonlu elemanlar modelinin bilgisayarda şok testleri için güncellenmesi ve doğrulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada bir otomotiv gündüz farı üzerinde elektrodinamik sarsıcı ile rezonans taraması yapılmıştır. Rayleigh oransal sönüm öngörülerek ivme cevap eğrisi rezonans noktaları kullanılarak sistemin α kütle ve β katılık sönüm matris çarpanları belirlenmiştir ve sonlu elemanlar modeli güncellenmiştir. SAE J577 ve 30g yarım sinüs şok testleri sırasında ürün bağlantı noktaları üzerinden ivme sinyali ve ürün üzerinde belirli bir nokta üzerinden birim uzama ölçer ile birim uzama sinyalleri ölçülmüştür. İvme sinyalleri sonlu elemanlar analizinde girdi olarak kullanılmıştır. Zamana bağlı sonlu elemanlar analizi sonucunda elde edilen birim uzama değerleri ile test sonucunda elde edilen birim uzama sinyali karşılaştırılmıştır. Hesaplamalar doğrusal analiz metodu olan "Cevap Spektrumu" (CS) analiz metodu ile tekrar edilmiş ve sonuçlar zamana bağlı analiz sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. İki analiz metodu hesaplama süreleri ve uygulanabilirlik açısından karşılaştırılmıştır.
In this study, resonance search has been performed on one automotive day time running light (DRL) by the use of an electrodynamic vibration shaker. By the assumption of Rayleigh proportional damping; α mass and β stiffness damping matrix multipliers have been determined from the resonance points of acceleration frequency response curve. As a result; finite element model (FEM) has been updated. During SAE J577 and 30g half sinus shock tests; acceleration data have been collected from the fixation points by the accelerometers and strain data have been collected on a determined point by a strain gage. Collected acceleration signals have been applied on FEM as load inputs. Strain results from the transient finite element analysis and collected test strain signal have been compared. Calculations have also been made by a linear shock response analysis method (RS) and results have been compared. Two analysis methods have been compared and feasibility of each of them has been evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1495
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499411.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons