Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14903
Title: L7 tipi elektrikli bir aracın yüksek şasili olarak tasarım, alternatif malzeme ve birleştirme teknikleri i̇le prototip üretimi
Other Titles: Design as a high chassis of an l7 type electric vehicle, prototype production with alternative materials and joining tecniques
Authors: Yazıcı, Murat
Ceyhan, M. Buğrahan
Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇/Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü/Otomoti̇v Mühendi̇sli̇ği̇ Anabi̇li̇m Dalı.
0000-0002-7967-3587
Keywords: Salıncak kolu
Elektrikli kamyonet
Şasi
Termoplastik kompozit malzemeler
Suspansion arm
Electric truck
Chassis
Thermoplastic composite materials
Issue Date: 27-Aug-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceyhan, M. B. (2020). L7 tipi elektrikli bir aracın yüksek şasili olarak tasarım, alternatif malzeme ve birleştirme teknikleri ile prototip üretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü.
Abstract: Günümüz dünyasında elektrikli araçlara olan ilgi ve talep oldukça artmıştır. Şehir içi lojistik sektöründe L kategori araçlara olan ilgi artmıştır. Bu çalışmada şehir içi lojistik sektöründe kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aracın şasi tasarım ve analizlerine yer verilmiştir. Ayrıca dayanım, korozyon ve hafiflik gibi nedenlerden dolayı termoplastik kompozit salıncak kolu tasarımı yapılmıştır. Salıncak kolu tasarımındaki parametreleri belirlemek için simülasyon programları yardımıyla kaza senaryosu oluşturulmuştur. Salıncak koluna gelen yükler doğrultusunda tasarım yapılmış ve yapılan tasarım CAE programı vasıtasıyla incelenmiştir. İncelemelerde farklı malzemeler ve katman sayılarının etkisine bakılmıştır.
Interest and demand for electric vehicles has increased rapidly in the today’s World. Especially Interest in L category type approval electric vehicles has increased for lastmile and city logistics. The chassis design and analysis of electric vehicle which is designed to be driven in the last-mile delivery and city logistics, are given in this study. In addition, thermoplastic composite swing arm has been design for reasons such as strength, lightness and to prevent corrosion. An accident scenario was created with the help of simulation programs to determine the parameters in the swing arm design. Design was made considering the loads on the swing arm and this design was examined through the CAE program. The effects of different materials and number of layers were examined in the field and results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14903
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmey_Buğrahan_CEYHAN.pdf4.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons