Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14878
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorReçber, Kamuran-
dc.contributor.authorÖzbayın, Mert Can-
dc.date.accessioned2021-01-08T13:01:11Z-
dc.date.available2021-01-08T13:01:11Z-
dc.date.issued2019-12-23-
dc.identifier.citationÖzbayın, M. C. (2019). Birleşmiş Milletler'in barışı koruma misyonu: Sudan örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14878-
dc.description.abstractBirleşmiş Milletler (BM)’in barışı koruma misyonu kuruluşundan itibaren günümüze kadar gelen süreçte uluslararası barış ve istikrarın sağlanması konusundaki en önemli araçların başında gelmiştir. 1950’li yıllarda ilk örneklerinin görüldüğü barışı koruma misyonları Soğuk Savaş sonrası dönemde değişime uğramıştır. İnsani müdahale ve devlet egemenliği kavramları çerçevesinde yeniden değerlendirilen barışı koruma misyonları uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasındaki en önemli araçlardır. Bu çalışmada BM’nin geleneksel barışı koruma misyonu yapısı koruma sorumluluğu normu çerçevesinde incelenecektir. Koruma sorumluluğunun uygulama alanı olarak Sudan incelenecektir.tr_TR
dc.description.abstractThe United Nations (UN) peacekeeping mission since its establish has been one of the most important tools for achieving international peace and stability. In the 1950s the first examples of peacekeeping missions were seen and have been transformed in post Cold War era. After re-evaluated through humanitarian intervention and state sovereignty the peacekeeping missions are the most important instruments in ensuring international peace and security. This study will examine traditional UN peacekeeping missions within the framework of responsibility to protect norm. As case study Sudan will examine through responsibility to protect.en_US
dc.format.extentXV, 175 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBirleşmiş Milletlertr_TR
dc.subjectBarışı korumatr_TR
dc.subjectR2Ptr_TR
dc.subjectPOCtr_TR
dc.subjectPeace keepingen_US
dc.subjectUnited Nationen_US
dc.titleBirleşmiş Milletler'in barışı koruma misyonu: Sudan örneğitr_TR
dc.title.alternativeUnited Nations peacekeeping operations: Sudan caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MERT_CAN_ ÖZBAYIN .pdf2.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons