Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-01-06T08:32:40Z-
dc.date.available2021-01-06T08:32:40Z-
dc.date.issued2020-01-31-
dc.identifier.citationDemirbatır, R.E. vd. (2020). “A. Adnan Saygun’un Op.31 “Partita” adlı solo viyolonsel (IV. Bölüm) eserinin geometrik modellemesi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(38), 31-50.tr_TR
dc.identifier.issn1302-2423-
dc.identifier.issn2564-6834-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/927510-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14821-
dc.description.abstractMüzik, en temel ögesinden en karmaşık ögesine kadar, çeşitli matematiksel yapıları içermekte olup, müzik ile matematik pek çok açıdan birbiriyle ilişkili iki disiplindir. Türk beşleri içinde yer alan Ahmet Adnan Saygun, ülkemizde Cumhuriyet Dönemi çoksesli müziğinin önemli bir ismidir. Saygun’un, Op. 31 “Solo Viyolonsel için Partita”adlı yapıtı, 20. yy solo viyolonsel yapıtları arasında uluslararası tanınırlığı olan eserlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, matematiksel kodlama yoluyla Saygun’un Op.31 “Partita” adlı solo viyolonsel eserinin (IV. Bölüm) geometrik modellemesinin oluşturulmasıdır. Seçilen eserin ses yükseklikleri ve süre değerleri matematiksel olarak kodlanmış ve daha sonra kodlamalar çoklu regresyon analizi yapılarak uygun model bulunmuştur. Bu analizin sonucunda elde edilen regresyon denklemi ile eserin geometrik modellemesi oluşturulmuştur. Bu denklemin, cebirsel, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların kombinasyonundan meydana geldiği görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractMusic, from its most basic to the most complex element, contains various mathematical structures, and music and mathematics are two interdependent disciplines in many respects. Ahmet Adnan Saygun, one of the important names of the Republican Period polyphonic music in Turkey, is located in the Turkish Five. Saygun’s Op. 31 ‘Partita for the Solo Cello’ is one of the internationally recognized works of solo cello in 20th century. The aim of this study is to form the geometric modeling of A. Adnan Saygun’s Op.31 Partita solo cello (Part IV) through mathematical coding. The sound heights and time values of the selected artwork were mathematically coded and then a regression analysis was performed to find the suitable model. As a result of this analysis, the geometry modeling of the regression equation was created. It is seen that this equation consists of a combination of algebraic, trigonometric and inverse trigonometric functions.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectA. Adnan Sayguntr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectMatematiksel kodlamatr_TR
dc.subjectGeometrik modellemetr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectMathematicsen_US
dc.subjectMathematical codingen_US
dc.subjectGeometric modelingen_US
dc.titleA. Adnan Saygun’un Op.31 “Partita” adlı solo viyolonsel (IV. Bölüm) eserinin geometrik modellemesitr_TR
dc.title.alternativeGeometric modeling of the solo cello (Part IV) works by A. Adnan Saygun’s Op.31 “Partita”en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.tr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-9472-3001tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-5574-9922tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-8619-8334tr_TR
dc.identifier.startpage31tr_TR
dc.identifier.endpage50tr_TR
dc.identifier.volume21tr_TR
dc.identifier.issue38tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciencestr_TR
dc.contributor.buuauthorDemirbatır, R. Erol-
dc.contributor.buuauthorYağcı, Filiz-
dc.contributor.buuauthorEzentaş, Rıdvan-
Appears in Collections:2020 Cilt 21 Sayı 38

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_38_2.pdf613.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons