Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14784
Title: Bursa merkez belediyeleri bünyesinde gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri
Other Titles: Teachers’ opinion on music and instrument training in the central municipalities of Bursa
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı.
0000-0003-0504-3643
0000-0001-9076-807X
Coşkun, Murat
Göğüş, İsmail M.
Keywords: Belediyelerde müzik eğitimi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa merkez ilçe belediyeleri
Müzik ve çalgı eğitimi
The music education at the municipalities
Bursa Metropolitan Municipality
Bursa central districts
Music and instrument education
Issue Date: 31-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, M. ve Göğüş İ.M. (2019). “Bursa merkez belediyeleri bünyesinde gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(37), 623-658.
Abstract: Bu araştırma; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri bünyesinde müzik ve çalgı eğitimi faaliyetlerinin uygulamadaki durumunu tespit ederek belirlenen problemlere ve iyileştirilmesine yönelik öneriler getirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada önce Bursa merkez belediyelerinde yapılan müzik ve çalgı eğitimi faaliyetlerinin geçmişi ve günümüze ait uygulamaları kısaca tanıtılmıştır. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve üç merkez ilçe belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitiminin etkinliğini tespit etmeye yönelik olarak görevli öğretmenlerden mevcut durumun ve olması gereken durumun tespitine yönelik görüşleri alınarak ortaya çıkan bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda söz konusu kurumlarda gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitiminde amaçların belirlenmediği, içeriğin öğretmenler tarafından bireysel olarak oluşturulduğu, uygulamaların eğitimin amacını gerçekleştirecek şekilde düzenlenmediği anlaşılmış, verilen eğitimin daha verimli hale getirilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
This research is carried out to define the conditions of the practices of music and ınstrument education given by the Bursa Metropolitan Municipality and Central Districts and making suggestions to define the problems and improvements. At this research, the applications of today and past music and ınstrument education are briefly introduced. The instructors are asked about the state of and actions to be taken. Then to determine the music and instrument education carried out by the Bursa Metropolitan Municipality and three Central Districts, the findings of these interviews and interpreted. According to the findings of this research it is understood that; the aims of the music and instrument education at these instrututiens are not defined, content is designed personality by the instructors. And the practices are not organized to carry out the arms of education and some suggestions are given to make the education more fruitful.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İsmail Muhtar GÖĞÜŞ'ün danışmanlığında Murat COŞKUN tarafından yazılan "Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İlçe Belediyeleri Bünyesinde Gerçekleştirilen Müzik ve Çalgı Eğitiminin Etkinliği" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/746165
http://hdl.handle.net/11452/14784
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2019 Cilt 20 Sayı 37

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_37_4.pdf494.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons