Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14558
Title: Türkiye’de bazı yabani memelilerde bulunan dış parazit türlerinin ilk kayıtları
Other Titles: First records of some ectoparasites from wild mammals in Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Karacabey Meslek Yüksekokulu.
Girişgin, Ahmet Onur
Çimenlikaya, Nurgül
Bah, S. Ali
Aydın, Levent
Girişgin, Oya
Keywords: Yabani hayvan
Wild animals
Mammalian
Memeli
Ectoparasite
Dış parazit
Turkey.
Türkiye
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Girişgin, A. O. vd. (2018). "Türkiye’de bazı yabani memelilerde bulunan dış parazit türlerinin ilk kayıtları". Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 37(2),133-136.
Abstract: Dış parazitler memeli, kanatlı ve sürüngenleri enfeste eden, birçok hastalığa vektörlük yapan veya yaşam kalitesini düşüren etkenlerdir. Bu çalışmada, Anabilim Dalımız laboratuvarına getirilen dış parazit örneklerinin teşhislerinin konarak muhtemel yeni kayıtların varlığı araştırılmıştır. Tümü ülkemiz sınırları içerisinde bulunan, dördü esaret altında toplam yedi yabani memeli hayvandan örnekler toplanmıştır. Getirilen örnekler %70’lik etanol içerisine alınıp kuralına uygun şekilde preparat yapıldıktan sonra veya direk mikroskop altında incelenerek tür teşhisleri yapılmıştır. Örneklerin muayenesi sonucu boz ayıda Haemaphysalis erinacei; kızıl geyikte Lipoptena cervi; aslan, kaplan ve çizgili sırtlanda Rhipicephalus sanguineus; Anadolu sincabında Nosopsyllus fasciatus türü dış parazitler belirlenmiştir. Elde edilen veriler ve yapılan araştırmalar sonucu, bulunan tüm parazit türlerinin daha önce Türkiye’de bildirilmelerine rağmen, bu hayvanlardan ilk defa bulundukları tespit edilmiştir. Türkiye’de yabani memeli hayvanlardaki parazit türleriyle ilgili çalışmaların ve verilerin kısıtlı olması nedeniyle, Türkiye için yeni konak kayıtları olan bu türler bildirilmektedir
Ectoparasites are the insects that infest mammalian, avian and reptilian hosts and play a role as vectors for numerous diseases or decrease the life quality. In this study, the existence of potential new records for ectoparasite samples brought to our laboratory was investigated. Ectoparasite samples were collected from totally seven wild mammals which three of them captive in Turkey. After all samples were kept in 70% ethanol for a day, they were identified under the light microscope with preparation slides or directly under the stereomicroscope. Examination of the ectoparasite samples resulted as the species of Haemaphysalis erinacei from brown bear; Lipoptena cervi from red deer; Rhipicephalus sanguineus from lion, tiger and striped hyena; and Nosopsyllus fasciatus from Caucasian squirrel. As the result of data and prior investigations, all ectoparasite samples detected in this study have been before reported from Turkey. However, all these are the first host records for Turkish fauna. Because of the limited data and limited studies on the parasite species of wild mammals in Turkey, these ectoparasites are reported as new host records for Turkey.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/479080
http://hdl.handle.net/11452/14558
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2018 Cilt 37 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_2_7.docx30.81 kBMicrosoft Word XMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons