Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1455
Title: Akrilik karışımlı ipliklerden dokunmuş kumaş özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the properties of fabrics woven from acyrlic blended yarns
Authors: Eren, Recep
Yavaşcaoğlu, Arzu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Akrilik
Dokuma kumaş
Örgü tipi
Atkı sıklığı
Isıl direnç
Isıl iletkenlik
Isıl soğurganlık
Nem iletim
Su buharı geçirgenliği
Hava geçirgenliği
Yırtılma mukavemeti
Boncuklanma
Eğilme dayanımı
Buruşmazlık
SPSS istatistik programı
Acrylic
Woven fabric
Weave type
Weft density
Thermal resistance
Thermal conductivity
Thermal absorbtivity
Moisture transmission
Air permeability
Water vapour permeability
Water vapour resistance
Tear resistance
Pilling
Flexural strength
Crease resistance
SPSS programme
Issue Date: 4-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavaşcaoğlu, A. (2018). Akrilik karışımlı ipliklerden dokunmuş kumaş özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, ince dokuma kumaş yapısı olarak kullanılmayan akrilik liflerinin tek başına ve yaygın olarak kullanılan lifler ile birlikte dokuma kumaş yapısı olarak üst giysilerde kullanımı incelenmiştir. Bu çalışma akrilik ve akrilik karışımlı dokuma kumaşların fiziksel ve konfor özelliklerinin incelenmesi konusunda literatürdeki çalışma sayısı sınırlı olduğundan literatüre katkı sağlayacaktır. Çalışmada, akrilik iplikler ile viskon, pamuk ve PES ipliklerin birlikte kullanıldığı dokuma kumaşların gramaj, kalınlık, gözeneklilik, ısıl direnç, ısıl iletkenlik, ısıl soğurganlık, nem iletimi, hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, su buharı direnci, yırtılma mukavemeti, boncuklanma, eğilme dayanımı ve buruşmazlık özellikleri test edilmiştir. %100 Akrilik, akrilik/viskon, akrilik/pamuk ve akrilik/PES ve bu liflerin çeşitli kombinasyonlarının birlikte kullanılması ile oluşturulan dokuma kumaşlarda, akrilik ile birlikte karışım olarak kullanılan lif cinsinin, atkı sıklığının, atkı iplik numarasının, örgü tipinin ve akrilik ipliklerin dokuma kumaş içerisinde iplikten veya liften karışım olarak bulunmasının kumaş özelliklerine etkisi deneysel olarak araştırılmış ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, akrilik ve diğer iplik tiplerinin atkıda birlikte kullanılması ile dokunan kumaşların ısıl konfor özellikleri için önemli bir avantaj elde edilemediği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, akrilik ipliklerin kullanımı daha iyi nem yönetimi ve bazı konfor özellikleri üzerinde avantaj sağlamıştır. Ayrıca akrilik karışımlı kumaşlar pamuk ve viskon kumaşlara göre daha iyi buruşmazlık özelliği göstermiştir. Akrilik ipliklerin kullanımı %100 PES kumaşa göre boncuklanma miktarını azaltmıştır. Akrilik atkı karışımı ile dokunan kumaş yapılarının çoğunda lif tipinin ısıl konfor özellikleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığı bulunmuştur. Lif tipinden ziyade, kumaş kalınlığı, kumaş yoğunluğu, kumaş gözenekliliği ve örgü tipinin dokunmuş kumaşların ısıl konforu üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
In this thesis, the use of acrylic fibres, which are not used in fine woven fabric structures in top garments, alone or together with other fibres are investigated. This study will contribute to the literature on examining the physical and comfort properties of acrylic and acrylic blended woven fabrics. In the thesis, weight, thickness, porosity, thermal resistance, thermal conductivity, thermal absorbency, moisture transmission, air permeability, water vapour permeability, water vapour resistance, tear resistance, pilling characteristic, flexural strength and resistance to creasing characteristics of the fabrics woven using acrylic yarns together with viscose, cotton and PES yarns, were tested. In the fabrics woven using 100% acrylic, acrylic/viscose, acrylic/cotton, acrylic/PES and various combinations of these fibres, the effects of fiber type, weft density, weft yarn number, type of weave and the ratio of the acrylic fibre on the fabric properties were investigated experimentally and then a statistical evaluation was performed. According to the results obtained in the study, it was concluded that no significant advantage was obtained for the thermal comfort properties of fabrics woven with weft mixing of acrylic and other yarn types. However the use of acrylic yarns showed some advantages on comfort properties with better moisture management. Also acrylic mixed fabrics showed much better wrinkle property compared to cotton and viscose fabrics. Additions of acrylic yarns to fabric construction decreased amount of pilling with respect to 100% PES fabrics. It was found that fiber type did not have any significant influence on thermal comfort in most of the fabric constructions woven with acrylic weft mixing. Rather, fabrics thickness and porosity had a determining effect on thermal comfort of the woven fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1455
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
528160+.pdf6.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons