Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14501
Başlık: Neonatal ruminantlarda d-laktik asidoz
Diğer Başlıklar: D-lactic acidosis in neonatal ruminants
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Karakuş, Adil Ömer
Kasap, Sevim
Dülger, Hüseyin
Temizel, Ethem Mutlu
Anahtar kelimeler: d-laktik asit
d-lactic acid
metabolic
Acidosis
Neonatal
Ruminant
Metabolik
Asidoz
Neonatal
Yayın Tarihi: 10-Eki-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karakuş, A. Ö. vd. (2018). "Neonatal ruminantlarda d-laktik asidoz". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 37(2), 137-142.
Özet: Neonatal ruminantlarda D-laktik asidoz, metabolik asidoza sebep olan ve sıklıkla gözden kaçabilen bir durumdur. D-laktik asidoz ile seyreden hastalıklar hayvan türlerine göre farklı isimlerle adlandırılmıştır. Oğlaklarda hastalık tablosu ‘Floppy Kid Disease’, sığırlarda ‘Ruminal Drinkers’ son olarak kuzularda ‘Drunken Lamb Sendromu’ olarak adlandırılmıştır. Bu üç hastalığın etiyopatogenezinde, rumende veya barsak florasında ani ve çok miktarda bakteriyel fermantasyon sonucu artan D-laktik asit’in sistemik dolaşıma katılması ve anyon açıklı metabolik asidozun oluşumu rol almaktadır. D-laktik asidoz, depresyon, dehidrasyon ve nörolojik belirtilerin oluşmasına yol açabilmekte ve tanısı zor konulmaktadır. Bu derlemede D-laktik asidoz’un metabolizması, patogenezi hayvan türlerine göre oluşan klinik bulguları ve laboratuvar değişimleri irdelenecektir
D-lactic acidosis in neonatal ruminants is a condition that causes metabolic acidosis and is often overlooked. D-lactic acidosis-related diseases are named differently according to animal species. The disease is called 'Floppy Kid Disease' in goat kids, 'Ruminal Drinkers' in cattle, and 'Drunken Lamb Syndrome' in lambs. Large quantities of D-lactic acid is produced by bacterial fermantation in colon and rumen and absorbed through intestines, thus anion-gap metabolic acidosis occur. D-lactic acidosis can cause depression, dehydration and neurological symptoms therefore diagnoses can be challenging. In this review, metabolism, pathogenesis, clinical manifestations and laboratory alterations of D-lactic acidosis will be evaluated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533039
http://hdl.handle.net/11452/14501
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 37 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
37_2_8.pdf158.39 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons