Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14493
Title: Atların yarış ve yarışma performansları üzerine etkili faktörler ve performansı artırma yolları
Authors: Köseman, Abdurrahman
Şeker, İbrahim
Keywords: At
Horse
Yarış
Yarışma
Performans
Çevresel faktörler
Genetik
Race
Competition
Performance
Environmental factors
Genetic
Issue Date: 26-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köseman, A. ve Şeker, İ. (2018). "Atların yarış ve yarışma performansları üzerine etkili faktörler ve performansı artırma yolları". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 37(1), 61-68.
Abstract: Kantitatif bir karakter olan atların yarış ve yarışma performansı genetik ve çevresel faktörlerin etkisinde şekillenmektedir. Bu nedenle bireyler ve populasyonlar arasında varyasyon bulunmaktadır. Genetik etki, tayın anasından ve babasından aldığı genlerden dolayı sahip olduğu genotip kapasitesini ifade etmektedir. Performansı etkileyen çevresel faktörler arasında; cinsiyet, yaş, doğum ağırlığı, mesafe, handikap ağırlığı, pist tipi ve parkur yapısı, ana yaşı, konulan ikramiye, koşan at sayısı, atın pistteki koştuğu yer, binici deneyimi gibi faktörler yer almaktadır. Bu derlemenin amacı, atların yarış ve yarışma performanslarını etkileyen genetik ve çevresel faktörler hakkında bilgi sunmaktır.
Race and competition performance of horses, a quantitative character, is shaped by the influence of genetic and environmental factors. For this reason there are variations between individuals and populations. The genetic effect refers to the genotype capacity that is possessed by the gene from the mother and father of foal. Many environmental factors that affect performance include gender, age, birth weight, distance, handicap weight, runway type and structure, maternal age, prize, race or competition season, number of running horses, starting place, rider experience. The purpose of this review is to demonstrate factors affecting race and competition performance of horses.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/477438
http://hdl.handle.net/11452/14493
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2018 Cilt 37 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_1_7.pdf217.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons