Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14492
Title: Genetik ve postmortem mekanizmaların sığır eti renk özellikleri üzerine etkisi
Other Titles: On genetics and postmortem beef color price
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Ardıçlı, Sena
Keywords: Aday gen
Candidate gene
Çevresel faktörler
Sığır
Et rengi
Et kalitesi
Environmental factors
Cattle
Meat colour
Meat quality
Issue Date: 16-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ardıçlı, S. (2018)."Genetik ve postmortem mekanizmaların sığır eti renk özellikleri üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31(1), 49-59
Abstract: Bu makale genetik ve çevresel faktörlerin sığır eti renk özelliklerine etkileri hakkındaki güncel bilgilerin bir derlemesidir. Sığır eti üretim işletmelerinde, renk özellikleri bakımından tercih edilen et ürünlerinin üretilebilmesi için çevresel ve genetik faktörlerden oluşan mekanizmaların anlaşılabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda genotipik ve çevresel etkiler arasındaki interaksiyonların bu özelliği nasıl etkilediği hakkında genel bir bakış açısı sunulmuştur. Et rengi, tüketicilerin seçimini ve dolayısıyla ürünlerin ekonomik değerlerini belirlemektedir. Et renginin belirlenmesinde kullanılan güncel yöntemler, postmortem süreç ile çevresel ve LEP, CAPN, CAST, AKR1B1, GHR, MYOD, DNAH2, USP43, ANK1 aday genlerinden oluşan faktörlerin et rengi üzerine etkileri sunulmuştur. Bununla birlikte sığır yetiştiriciliğinde çevresel ve genetik faktörler arasındaki interaksiyonlara ait spesifik örnekler özetlenmiştir. Sonuç olarak, optimum et renginin elde edilebilmesi sadece kesim öncesi ve sonrası sürece ait nitelikler değil aynı zamanda moleküler mekanizmalara da bağlıdır.
This paper is a review of current knowledge about environmental and genetic effects on beef colour. In order for beef production industries to consistently produce preferred meat with respect to colour parameters, there must be an understanding of the mechanisms through environmental factors, as well as the contribution of genetics. Thus, a brief overview of beef colour is presented to understand how genotype and environment may interact to influence this trait. Essentially, colour of beef can have significant effects on consumer’s choice and thus it can determine the economical value of the product. The current methods for evaluating meat colour, the influence of postmortem process and environmental factors, as well as the candidate genes including LEP, CAPN, CAST, AKR1B1, GHR, MYOD, DNAH2, USP43, ANK1, on beef colour are presented. In addition, specific examples of interactions between the processing environment and genetics in cattle breeding are summarized. Consequently, achieving optimal beef colour will entirely depend not only on the quality of the pre- and post-slaughter process but also on the molecular mechanisms.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442585
http://hdl.handle.net/11452/14492
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2018 Cilt 37 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_1_6.pdf370.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons