Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14486
Title: Cover-editorial board-content-instructions for authors
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Akkoç, Ahmet
Keywords: Cover
Editorial
Instructions
Issue Date: 1-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkoç, A. (2018). "Cover-editorial board-content-instructions for authors". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 37(1), 1-13.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, veteriner hekimlik, hayvan ve gıda bilimleri alanlarında makaleler yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin kısaltılmış adı “Uludag Univ Vet Fak Derg”dir. Dergi 6 ayda bir, yılda 2 sayı olarak yayınlanır. Yayın ücreti yoktur. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Orijinal Araştırma, Derleme, Kısa Bildiri ve Olgu Sunumu türünde makaleleri kabul etmektedir. Orijinal Araştırma Makalesi; orijinal bir araştırmanın bulgularını rapor etmelidir. Derleme; derginin kapsamı dahilindeki konular ile ilgili olmalıdır. Kısa Bildiri; dar kapsamlı bir çalışmayı kısa ve tam olarak rapor etmelidir. Kısa Bildirilerde kaynaklar ve uygulanan deneysel çalışmaların tanımlanması orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalıdır.
Uludag University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine is a peer-reviewed scientific journal which publishes articles in all aspect of veterinary medicine, animal science and food science. The abbreviated name of the journal is “Uludag Univ Vet Fak Derg”. The journal is published monthly as 2 issues per year. There is no publication charge. Uludag University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine accepts Original research articles, Review articles, Short Communications and Case reports. Original Research Articles should report the results of an original research. Review Articles should cover subjects falling within the scope of the journal. Short Communication is a concise but complete description of a limited investigation. Short Communications should be as completely documented, both by reference to the literature and description of the experimental procedures employed, as an original research paper
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/477432
http://hdl.handle.net/11452/14486
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2018 Cilt 37 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_1_1.pdf901.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons