Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14462
Başlık: Arthrogryposis and abdominal wall defect complicated with ıntestinal evantration in pekingese fetuses
Diğer Başlıklar: Pekinez fetuslarında artrogripozis ve intestinal evantrasyonla komplike abdominal duvar defekti
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Salcı, E. Sinem Özdemir
İpek, Volkan
Cangül, İ. Taci
İntaş, Kamil Seyrek
Anahtar kelimeler: Abdominal wall defect
Abdominal duvar defekti
Arthrogryposis
Intestinal eventration
Pekingese fetus
Arthrogripozis
İntestinal evantrasyon
Pekinez fötusu
Yayın Tarihi: 28-Eyl-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Salcı, E. S. Ö. vd. (2015). "Arthrogryposis and abdominal wall defect complicated with ıntestinal evantration in pekingese fetuses". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34(1-2), 77-80.
Özet: A 3.5-year-old, pregnant Pekingese was presented with signs of dystocia. Vaginal examination revealed no fetuses in the birth canal, and no heart beats were observed in the fetuses, ultrasonographically. Four dead fetuses were retrieved by en bloc ovariohysterectomy. All fetuses had hind limb deformities and intestinal evantration was observed in three fetuses. A diagnosis of arthrogryposis and abdominal wall defect complicated with intestinal evantration was made after the macroscopic examination of the fetuses. The owner did not permit necropsy. To the best of our knowledge, this is the first report of arthrogryposis and abdominal wall defect complicated with intestinal eventration encountered in Pekingese fetuses
Gebe 3,5 yaşlı bir Pekinez güç doğum bulgularıyla getirildi. Vaginal muayene doğum kanalında fötus olmadığı açıkladı ve ultrasonografik muayenede fötuslarda kalp sesleri gözlenmedi. En-blok ovariyohisterktomi ile dört ölü fetus çıkarıldı. Tüm fötuslar arka ekstremite deformasyonuna sahipti ve üç fötusta intestinal evantrasyon gözlendi. Fötusların makroskopik muayeneleri sonrasında artrogripozis ve intestinal evantrasyonla komplike abdominal duvar defekti tanısı konuldu. Nekropsi hasta sahibi tarafından istenmedi. Bizim bilgimize gore Pekinez fetuslarında karşılaşılan artrogripozis ve intestinal evantrasyonla kompike abdominal duvar defekti ilk olgudur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/423125
http://hdl.handle.net/11452/14462
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2015 Cilt 34 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
34_1-2_5.pdf163.97 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons