Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14462
Title: Arthrogryposis and abdominal wall defect complicated with ıntestinal evantration in pekingese fetuses
Other Titles: Pekinez fetuslarında artrogripozis ve intestinal evantrasyonla komplike abdominal duvar defekti
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Salcı, E. Sinem Özdemir
İpek, Volkan
Cangül, İ. Taci
İntaş, Kamil Seyrek
Keywords: Abdominal wall defect
Abdominal duvar defekti
Arthrogryposis
Intestinal eventration
Pekingese fetus
Arthrogripozis
İntestinal evantrasyon
Pekinez fötusu
Issue Date: 28-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salcı, E. S. Ö. vd. (2015). "Arthrogryposis and abdominal wall defect complicated with ıntestinal evantration in pekingese fetuses". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34(1-2), 77-80.
Abstract: A 3.5-year-old, pregnant Pekingese was presented with signs of dystocia. Vaginal examination revealed no fetuses in the birth canal, and no heart beats were observed in the fetuses, ultrasonographically. Four dead fetuses were retrieved by en bloc ovariohysterectomy. All fetuses had hind limb deformities and intestinal evantration was observed in three fetuses. A diagnosis of arthrogryposis and abdominal wall defect complicated with intestinal evantration was made after the macroscopic examination of the fetuses. The owner did not permit necropsy. To the best of our knowledge, this is the first report of arthrogryposis and abdominal wall defect complicated with intestinal eventration encountered in Pekingese fetuses
Gebe 3,5 yaşlı bir Pekinez güç doğum bulgularıyla getirildi. Vaginal muayene doğum kanalında fötus olmadığı açıkladı ve ultrasonografik muayenede fötuslarda kalp sesleri gözlenmedi. En-blok ovariyohisterktomi ile dört ölü fetus çıkarıldı. Tüm fötuslar arka ekstremite deformasyonuna sahipti ve üç fötusta intestinal evantrasyon gözlendi. Fötusların makroskopik muayeneleri sonrasında artrogripozis ve intestinal evantrasyonla komplike abdominal duvar defekti tanısı konuldu. Nekropsi hasta sahibi tarafından istenmedi. Bizim bilgimize gore Pekinez fetuslarında karşılaşılan artrogripozis ve intestinal evantrasyonla kompike abdominal duvar defekti ilk olgudur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/423125
http://hdl.handle.net/11452/14462
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1-2_5.pdf163.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons