Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14457
Title: Holstein-Friesian ırkı bir buzağıda boynuz köreltme sonrası beyin hasarı
Other Titles: Brain damage following dehorning in a Holstein-Friesian calf
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
İpek, Volkan
Akgül, Gülşah
Akkoç, Ahmet
Akgül, M. Barış
Keywords: Boynuz köreltme
Dehorning
Buzağı
Beyin hasarı
Calf
Brain damage
Beyin hasarı
Issue Date: 30-Oct-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, V. vd. (2014). "Holstein-Friesian ırkı bir buzağıda boynuz köreltme sonrası beyin hasarı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 33(1-2), 83-86.
Abstract: Sinirsel bulgular gösteren 25 günlük bir buzağının ölüm sonrası nekropsisi yapıldı. Nekropside boynuz kaidelerinde deride yanıklar şekillenmiş olduğu gözlendi. Kafatası açıldığında sağ boynuz bölgesine denk gelen beyin dokusunda hemorajik ve nekrotik değişikliklerin şekillenmiş olduğu görüldü. Beyne atılan kesitlerde, kanama ve nekrozun beynin parenkiminde de bulunduğu dikkati çekti. Anamnezde sıcak dağlama ile boynuz köreltme işleminin yapıldığı öğrenildi. Alınan doku örneklerine mikroskobik inceleme için rutin takip prosedürleri uygulandı. Mikroskobik incelemede beyinde yaygın nekroz ve kanama ile birlikte non-purulent meningitise rastlandı. Bazı parenkimal kan damarlarında fibrin trombüsleri dikkati çekti. Bu vakada beyin lezyonlarının koterizasyon kullanımı esnasında oluşan yüksek ısı etkisinden kaynaklanabileceği düşünülmüştür.
A calf was necropsied after showing clinical neurological signs and death. Skin burns were observed at the bases of horns. Necrotic and hemorrhagic changes were seen in brain tissue just beneath the right horn. Similar lesions were also noticed in the cut sections of brain parenchyma. In the anamnesis, it was told the calf was operated for the dehorning by using electrocauterization. Tissue samples were collected and processed routinely for the microscopical evaluation. Necrotic and hemorrhagic lesions and non-purulent meningitis were diagnosed in the microscopical examination of brain. Fibrin thromboses were also observed in some parenchymal blood vessels. We considered the brain lesions in the case may originatedue to high temperature used during the cauterization process.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412550
http://hdl.handle.net/11452/14457
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2014 Cilt 33 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1-2_14.pdf307.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons