Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14311
Title: Bir lori ırkı papağanda (lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu
Other Titles: A case of lipoma in a parrot (lorius garrulus)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Akgül, Mustafa Barış
Şen, İsmail Altuğ
İpek, Volkan
Demirer, Aylin Alasonyalılar
Çetin, Melike
İntaş, Deniz Seyrek
Keywords: Lipom
Lipoma
Papağan
Tümör
Parrot
Tumour
Issue Date: 4-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgül, M. B. vd. (2013). "Bir lori ırkı papağanda (lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(2), 57-61.
Abstract: Bu olgu sunumunda 21 yaşlı, erkek, lori ırkı (lorius garrulus) bir papağanda belirlenen tümöral oluşumun tanısı ve sağaltımından bahsedilmektedir. Hasta kliniğimize bir aydır boyun bölgesinde şişkinlik geliştiği şikayeti ile getirdi. Klinik muayenede boynun sağ tarafında ceviz büyüklüğünde, üzerindeki tüyler dökülmüş, katı-esnek kıvamda, sınırları belirgin bir yapı saptandı. Genel anestezi altında kitle ekstirpasyonu gerçekleştirildi. Örneğin histopatolojik değerlendirmesi sonucunda lipom olduğu belirlendi.
This is a case report about the diagnosis and operative treatment of a lipoma in a 21-years-old male parrot (Lorius garrulus). The patient was presented with a growing mass in the cervical region since one month. Clinical examination showed a well-defined soft tissue mass on the right lateral aspect of the neck. The feathers on the surface were lacking and the consistency was firm-elastic. The mass was removed under general anaesthesia. Histopathological investigation revealed a lipoma.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144332
http://hdl.handle.net/11452/14311
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_10.pdf362.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons