Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-12-01T11:44:31Z-
dc.date.available2020-12-01T11:44:31Z-
dc.date.issued2013-04-19-
dc.identifier.citationBüyükcangaz, E. vd. (2012). "Subklinik mastitisli sığır sütlerinin mikrobiyolojik analizi ve izolatların antimikrobiyal direnç profili". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31 (2), 35-44.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144354-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14257-
dc.description.abstractBu çalışmada subklinik mastitisli sığır sütlerinin bakteriyolojik ve mikolojik yönden tanımlanması ve elde edilen izolatların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi hedeflendi. Bu amaçla Bursa ili ile çevre illerdeki 50 farklı sürüden 1600 adet sığıra ait 6400 meme lobu California Mastitis Testi (CMT) ile tarandı. Subklinik mastitisli olduğu tespit edilen sığırlara ait 480 adet süt örneği bakteriyolojik ve mikolojik yönden incelendi. Gram pozitif koklar API-Staphy ® (bioMérieux) ve Gram negatif basiller ise API- 20E® (bioMérieux) ticari identifikasyon panelleri ile identifiye edildi ve sonuçlar API-web sistemi ile değerlendirildi. Örneklerden izole edilen 201 adet bakterinin 48 adedi (% 23.88) Koagulaz Negatif Staphylococcus spp. (KNS) ve 153 adedi (%76.11) diğer genuslardan bakteriler olarak tanımlandı. S.xylosus ve S.epidemidis en fazla izole edilen KNS ve Streptococcus spp. ve E.coli’de KNS’ler dışında en fazla izole edilen genus olarak tanımlandılar. İncelenen süt örneklerinde ayrıca 58 adet mantar ve maya türü saptandı. Bakteriyel izolatların antimikrobiyallere karşı duyarlılığını saptamak amacıyla sekiz farklı gruptan 14 antibiyotik diski ile Kirby-Bauer Antibiyotik Duyarlılık Testi uygulandı ve sonuçlar Eucast 2012 direktiflerine göre değerlendirildi. S.hominis dışında identifiye edilen KNS’lerin tümünde çeşitli grup antibakteriyellere yüksek oranda direnç geliştiği gözlemlendi. Sonuçta iki veya daha fazla gruptaki antimikrobiyal ajana dirençli olduğu saptanan 23 adet KNS ile 26 adet diğer gruplara ait bakterinin çoklu antibiyotik direncine (MDR) sahip olduğu belirlendi.tr_TR
dc.description.abstractThe aims of this study are (i) to identify the bovine subclinical mastitis cases of dairy cattles in bacteriological and mycological manner, (ii) to determine antibiotic susceptibility patterns of the isolates. For these purposes, 6400 quarters of 1600 cattle from 50 different herds were scanned with California Mastitis Test (CMT) in Bursa and vicinity. 480 milk samples within bovine subclinical mastitis cases investigated by bacteriological and mycological analysis. Gram-positive cocci and Gram-negative bacilli were identified by API-Staphy ® (bioMérieux) and API-20E ® (bioMérieux) commercial identification panels, respectively and the results were evaluated by API-web system. Out of 201 bacteria isolated from samples, 48 (23.88%) and 153 (76.11%) were identified as CNS and other genus of bacteria, respectively. S.xylosus, S.epidermidis from CoNs and Streptococcus spp., E.coli from other bacteria genuses were mostly isolated forms. Beside this, 58 yeast and fungi were also identified within the investigated samples. Kirby-Bauer Antibiotic Susceptibility Test was applied with 14 different antibiotics from 8 different groups to determine the antimicrobial susceptibility patterns of the isolates and the results were evaluated according to the guideline of Eucast 2012. Out of S.hominis, all CoNs isolates showed extremely high resistance to the antibacterials based on findings. As a result, 23 of CoNs and 26 placed in theen_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSığırtr_TR
dc.subjectCattleen_US
dc.subjectSubklinik mastitistr_TR
dc.subjectKoagulaz Negatif Staphylococcus spp (KNS)tr_TR
dc.subjectAntimikrobiyal dirençtr_TR
dc.subjectSubclinical mastitisen_US
dc.subjectCoagulase Negative Staphylococcus spp (CoNs)en_US
dc.subjectAntimicrobial resistanceen_US
dc.titleSubklinik mastitisli sığır sütlerinin mikrobiyolojik analizi ve izolatların antimikrobiyal direnç profilitr_TR
dc.title.alternativeMicrobiological analysis and antimicrobial resistance pattern of the ısolates derived from dairy cattle with subclinical mastitisen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.relation.bapUAP(V) -2009/12tr_TR
dc.identifier.startpage35tr_TR
dc.identifier.endpage44tr_TR
dc.identifier.volume31tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorBüyükcangaz, Esra-
dc.contributor.buuauthorMat, Burak-
dc.contributor.buuauthorAlrahim Ahmed, Mohammed Khider Abd-
Appears in Collections:2012 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_6.pdf209.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons