Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14136
Title: Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nde Risale-i Tasavvuf, Mecmu‘a-i Tasavvuf ve Kitab-ı Tasavvuf adını taşıyan Türkçe yazma eserler
Authors: Erginli, Zafer
Keywords: Bursa
Risale
Mecmua
Türkçe yazma eserler
Turkish manuscripts
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erginli, Z. (2000). "Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nde Risale-i Tasavvuf, Mecmu‘a-i Tasavvuf ve Kitab-ı Tasavvuf adını taşıyan Türkçe yazma eserler". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 603-622.
Abstract: Yazma eser kütüphanelerinde risale, kitab veya mecmua adı altında toplanan tartışmalı kitaplar olduğu bilinen bir gerçektir. Risale kelimesinin "mektup, mesaj, broşür, küçük kitap" anlamlarından dolayı bu tür eserlere isim olduğu tahmin olunabilir. Kitap kelimesi de benzer anlamlarından dolayı bu eserlere isim olmayı hak etmektedir. Aynı paraleldeki eserlere isim olarak kullanılan mecmua kelimesi de "dergi, broşür, kolleksiyon" anlamına gelmektedir. Büyük çoğunluğu tekkelerdeki kitaplıklardan oluşan Bursa'daki eski kütüphanelerin, Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi'nde toplandığı bilinmektedir. Bu kitapların bir kısmı da kütüphaneye Şubat 1926 tarihinde -yani tekkelerin kapanmasının ardından- getirilmiştir. Yazma kitapların Arapça, Farsça ve Türkçe olarak yazıldığı ya da bu dillere tercüme edilmiş kitaplar olduğu malumdur. Bu kitaplar arasında Risale-i Tasavvuf ya da Kitab-ı Tasavvuf adını taşıyanlar varsa da, isimlendirmeler, sözü edilen kitapların gerçekten bu adları taşıdığını göstermez. Bazı kitapların kütüphanelerdeki tasnifler sırasında görevliler tarafından adları tesbit edilemediğinden, içeriklerine bakılarak bu şekilde adlandırıldığı bilinmektedir.
Description: Atıf alanında belirtilen sayfa numaraları derginin basılı halinden alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144018
http://hdl.handle.net/11452/14136
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2000 Cilt 9 Sayı 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_9_34.pdf247.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons