Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14085
Title: Bursa’daki köpeklerde kalp hastalıklarının prevalansı
Other Titles: The prevalence of heart disease in dogs in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Cihan, Hüseyin
Yılmaz, Zeki
Keywords: Ekokardiyografi
Echocardiography
Elektrokardiyografi
Kalp hastalığı
Köpek
Electrocardiography
Dog
Heart disease
Issue Date: 14-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cihan H. ve Yılmaz, Z. (2011). "Bursa’daki köpeklerde kalp hastalıklarının prevalansı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(2), 5-9.
Abstract: Bu çalışmada 2005–2007 yılları arasında küçük hayvan kliniğine (U.Ü. Veteriner Fakültesi/Bursa) getirilen köpeklerde kalp hastalıklarının prevalansının belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla, farklı ırk, yaş ve her iki cinsiyetten kalp hastalığı olan toplam 200 köpek kullanıldı. Kalp hastalıkları elektrokardiyografik ve ekokardiyografik muayenelerle tanımlandı. En yaygın etkilenen ırklar Terrier (%47), melez ırk (%14), Pointer (%7) ve Rottweiler (%6) idi. İlk fiziksel muayenede tespit edilen yaygın bulgular eksersiz intoleransı (%32), öksürük (%29), asites (%13) ve letarji (%12) idi. Elektrokardiyografik olarak supraventrikuler taşikardi (%40), düşük voltajlı QRS (%10), p-mitrale (%7) ve p-pulmonale (%6) belirlendi. Ekokardiyografi öncelikle mitral regurgitasyon (%67) ve mitral kapak prolapsusu (%18) olmak üzere valvular hastalıkları, sol kalp yetmezliğini (%30) ve perikardiyal efüzyonu (%6) gösterdi. Hipertrofik kardiyomyopati nadiren tanımlandı (%2). Bu çalışma ile Bursa’da ki köpeklerde kalp hastalıklarının prevalansı ilk olarak rapor edilmiştir. Pratisyenler eksersiz intoleranslı ve/veya öksürüklü köpeklerin tanısal süreçlerinde kardiyolojik muayenelerinin de yapılması gerektiğini hafızalarında tutmalıdırlar
In this study, it was aimed to determine the prevalence of heart diseases in dogs admitted to Small Animal Clinic (Faculty of Veterinary Medicine, Uludag University-Bursa), between 2005 and 2007 years. For this purpose, totally 200 dogs, of different breed, age and both gender, with heart disease were used. Heart diseases were diagnosed by electrocardiographic and echocardiographic examinations. Most commonly affected breed was Terrier (47%), mix-breed (14%), Pointer (7%), and Rottweiler (6%). Common findings at the time of the initial physical examination were exercise intolerance (32%), coughing (29%), ascites (13%), and lethargy (12%). Supraventricular tachycardia (40%), low voltage QRS (10%), p-mitrale (7%) and p-pulmonale (6%) were observed electrocardiographically. Echocardiography showed valvular diseases, predominantly mitral regurgitation (67%) and mitral valve prolepses (18%), left-sided heart failure (30%), and pericardial effusion (6%). Hypertrophic cardiomyopathy was diagnosed rarely (2%). This was the first study reporting the prevalence of heart diseases in dogs in Bursa. Practitioner should be kept in mind that cardiologic examinations should be performed during diagnostic work-up in dogs with exercise intolerance and/or coughing.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144373
http://hdl.handle.net/11452/14085
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_2.pdf176.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons