Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14077
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErer, Sezer-
dc.contributor.authorÖzkul, Türel-
dc.date.accessioned2020-11-23T10:50:41Z-
dc.date.available2020-11-23T10:50:41Z-
dc.date.issued2011-04-27-
dc.identifier.citationOsmanağaoğlu, Ş. vd. (2011). "Uludağ Üniversitesi veteriner fakültesinden basına yansıyanlar: veteriner halk sağlığının değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 35-39.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144390-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14077-
dc.description.abstractEvcilleşme ve onu izleyen evcilleştirme süreçlerinin ardından insanlar, hayatlarına faydalı varlıklar olarak katılan hayvanların sağlıkları ile de ilgilenmeye başlamışlardır. Bu ilgi sığır vebası salgınlarının da etkisiyle 18. yüzyılda veteriner hekimler yetiştiren eğitim kurumlarının açılmasıyla sonuçlanmıştır. Zoonoz ve beslenmeye bağlı hastalıklar, başlangıçta sadece hayvan sağlığı ile ilgilenen veteriner hekimleri, halk sağlığının da ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde 1949 yılında Veteriner Halk Sağlığı Birimi kurulmuş ve uluslararası pek çok yasal düzenlemede veteriner hekimlere halk sağlığı konusunda sorumluluklar verilmiştir. Ayrıca, son dönemlerde “Tek Tıp Tek Sağlık Konsepti” çerçevesinde, veteriner hekimlerin halk sağlığı konusunda, sağlık alanında faaliyet gösteren diğer meslek grupları ile daha bütünsel ve daha aktif çalışması gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, KASIM 2000- AĞUSTOS 2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne ait yerel ve ulusal basında yer alan toplam 593 haberden veteriner halk sağlığını ilgilendiren 172 haber irdelenerek bu haberler ışığında güncel olan bu konuya veri sağlanacaktır.tr_TR
dc.description.abstractPeople had begun to deal with the health of animals after the domestication process. This concern ended up with the establishments of educational institutes to train veterinarians with the influence of cattle plague outbreaks at the 18th century. Zoonosis and nutritional diseases have made the veterinarians an important part for public health. In 1949 “Veterinary Public Health Unit” was founded depending on World Health Organization and veterinarians have been allocated responsibilities with numerous international legal regulations. Furthermore, within the concept of “One Health, One Medicine”, more holistic and active work came to the agenda for veterinarians in cooperation with other health professionals on the public health subject. In this paper, 172 news on veterinary public health of 593 news concerning Uludag University Veterinary Faculty in local and national press during NOVEMBER 2000-AUGUST 2008 will be examined to provide data on this current issue.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectVeteriner halk sağlığıtr_TR
dc.subjectVeterinary public healthen_US
dc.subjectHalk sağlığıtr_TR
dc.subjectHastalıklartr_TR
dc.subjectUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesitr_TR
dc.subjectPublic healthen_US
dc.subjectDiseasesen_US
dc.subjectVeterinary Faculty of Uludag Universityen_US
dc.titleUludağ Üniversitesi veteriner fakültesinden basına yansıyanlar: Veteriner halk sağlığının değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeReflections from Uludag University Veterinary Faculty to press: Evaluation of veterinary public healthen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage35tr_TR
dc.identifier.endpage39tr_TR
dc.identifier.volume30tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorOsmanağaoğlu, Şule-
dc.relation.collaborationYurtiçitr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_7.pdf298.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons