Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14073
Title: Mycoplasma agalactiae ile doğal enfekte bir keçi işletmesinde tylosinin etkilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of effectivness of tylosin in a goat herd naturally suffering from mycoplasma agalactiae
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Önat, Kaan
Temizel, E. Mutlu
Göçmen, Hüban
Mecitoğlu, Zafer
Kasap, Sevim
Ülgen, Mihriban
Keywords: Bulaşıcı agalaksiya
Contagious agalactiae
Mycoplasma
Keçi
Tylosin
Mycoplasma
Goat
Issue Date: 5-Apr-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Önat, K. vd. (2011). "Mycoplasma agalactiae ile doğal enfekte bir keçi işletmesinde tylosinin etkilerinin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 13-16.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa Yenişehir’de Bulaşıcı Agalaksiya hastalığı semptomları gösteren bir keçi sürüsü bakteriyolojik ve serolojik olarak incelendi ve Tylosin tedavisi sonrasında etken saçılımı değerlendirildi. Bütün hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasının ardından serolojik muayeneleri yapıldı. Klinik muayene sonucunda 10 adet keçinin Bulaşıcı Agalaksiya hastalığının semptomlarını gösterdiği tespit edildi. Çalışmalarda 110 keçinin kan serumları ELISA ile incelendi ve klinik bulgu gösteren 10 hayvan dâhil 31 keçide seropozitiflik belirlendi. Bu 10 keçinin beşinde eklem şişlikleri, diğer beşinde ise eklem şişliği olmaksızın topallık gözlendi. Eklemlerinde şişlik bulunan beş keçiden alınan eklem sıvıları bakteriyolojik olarak incelendi ve dördünden Mycoplasma agalactiae izole edildi. Semptom gösteren 10 keçiye 5 gün süre ile 10 mg/kg Tylosin® (Tylan®, Lilly Elanco, Türkiye) uygulaması yapıldı. Laktasyonu takiben bütün keçilere tekrar ELISA testi yapıldı ve 34 keçide seropozitiflik saptandı. Seropozitif keçilerden alınan 34 süt örneğinin 9’undan Mycoplasma agalactiae izole edildi. Tylosin tedavisi uygulanan 10 keçiden sadece birisinde süt ile etken saçıldığı saptandı. Sonuç olarak, Tylosin uygulamalarının M. agalactiae’nın laktasyon sonrasında süt ile saçılımını azaltması ve klinik bulgularının iyileşmesi yönünde olumlu etkilerinin olduğu kanısına varıldı.
In this study, a goat herd with Contagious Agalactia symptoms was investigated bacteriologically and serologically and evaluated the excreation of the agent after tylosin treatment. In the serological studies, 110 goat sera were investigated by ELISA and 31 of them were found seropositive. In the clinically examination of seropositive goats, it was determined that 10 goats had been shown syptoms of Contagious Agalactia. Joint swelling was determined in 5 of 10 goats and lameness was determined in the other 5 goats without joint swelling. Joint fluids of 5 goats with joint swelling were investigated bacteriologically and Mycoplasma agalactiae was isolated from 4 of them. Tylosin® (Tylan®, Lilly Elanco, Türkiye) treatment was performed on these 10 clinically ill goats at the dose of 10 mg/kg throughout five days. Following lactation, second ELISA were applied and seropositivity was detected in 34 goats. M.agalactiae was isolated from 9 of 34 milk samples collected from seropositive goats. One of the Tylosin treated goats were detected to excreate of the agent with milk while no M.agalactiae were isolated the others milk samples. As a consequence, These results were estimated that Tylosin treatment may reduce excreation of M.agalactiae with milk after lactation and have favourable effects on the recovery of the clinical symptoms caused by Contagious agalactia.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144386
http://hdl.handle.net/11452/14073
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_3.pdf182.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons