Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14073
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-11-23T10:35:18Z-
dc.date.available2020-11-23T10:35:18Z-
dc.date.issued2011-04-05-
dc.identifier.citationÖnat, K. vd. (2011). "Mycoplasma agalactiae ile doğal enfekte bir keçi işletmesinde tylosinin etkilerinin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 13-16.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144386-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14073-
dc.description.abstractBu çalışmada, Bursa Yenişehir’de Bulaşıcı Agalaksiya hastalığı semptomları gösteren bir keçi sürüsü bakteriyolojik ve serolojik olarak incelendi ve Tylosin tedavisi sonrasında etken saçılımı değerlendirildi. Bütün hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasının ardından serolojik muayeneleri yapıldı. Klinik muayene sonucunda 10 adet keçinin Bulaşıcı Agalaksiya hastalığının semptomlarını gösterdiği tespit edildi. Çalışmalarda 110 keçinin kan serumları ELISA ile incelendi ve klinik bulgu gösteren 10 hayvan dâhil 31 keçide seropozitiflik belirlendi. Bu 10 keçinin beşinde eklem şişlikleri, diğer beşinde ise eklem şişliği olmaksızın topallık gözlendi. Eklemlerinde şişlik bulunan beş keçiden alınan eklem sıvıları bakteriyolojik olarak incelendi ve dördünden Mycoplasma agalactiae izole edildi. Semptom gösteren 10 keçiye 5 gün süre ile 10 mg/kg Tylosin® (Tylan®, Lilly Elanco, Türkiye) uygulaması yapıldı. Laktasyonu takiben bütün keçilere tekrar ELISA testi yapıldı ve 34 keçide seropozitiflik saptandı. Seropozitif keçilerden alınan 34 süt örneğinin 9’undan Mycoplasma agalactiae izole edildi. Tylosin tedavisi uygulanan 10 keçiden sadece birisinde süt ile etken saçıldığı saptandı. Sonuç olarak, Tylosin uygulamalarının M. agalactiae’nın laktasyon sonrasında süt ile saçılımını azaltması ve klinik bulgularının iyileşmesi yönünde olumlu etkilerinin olduğu kanısına varıldı.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a goat herd with Contagious Agalactia symptoms was investigated bacteriologically and serologically and evaluated the excreation of the agent after tylosin treatment. In the serological studies, 110 goat sera were investigated by ELISA and 31 of them were found seropositive. In the clinically examination of seropositive goats, it was determined that 10 goats had been shown syptoms of Contagious Agalactia. Joint swelling was determined in 5 of 10 goats and lameness was determined in the other 5 goats without joint swelling. Joint fluids of 5 goats with joint swelling were investigated bacteriologically and Mycoplasma agalactiae was isolated from 4 of them. Tylosin® (Tylan®, Lilly Elanco, Türkiye) treatment was performed on these 10 clinically ill goats at the dose of 10 mg/kg throughout five days. Following lactation, second ELISA were applied and seropositivity was detected in 34 goats. M.agalactiae was isolated from 9 of 34 milk samples collected from seropositive goats. One of the Tylosin treated goats were detected to excreate of the agent with milk while no M.agalactiae were isolated the others milk samples. As a consequence, These results were estimated that Tylosin treatment may reduce excreation of M.agalactiae with milk after lactation and have favourable effects on the recovery of the clinical symptoms caused by Contagious agalactia.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBulaşıcı agalaksiyatr_TR
dc.subjectContagious agalactiaeen_US
dc.subjectMycoplasmaen_US
dc.subjectKeçitr_TR
dc.subjectTylosintr_TR
dc.subjectMycoplasmaen_US
dc.subjectGoaten_US
dc.titleMycoplasma agalactiae ile doğal enfekte bir keçi işletmesinde tylosinin etkilerinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of effectivness of tylosin in a goat herd naturally suffering from mycoplasma agalactiaeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.startpage13tr_TR
dc.identifier.endpage16tr_TR
dc.identifier.volume30tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorÖnat, Kaan-
dc.contributor.buuauthorTemizel, E. Mutlu-
dc.contributor.buuauthorGöçmen, Hüban-
dc.contributor.buuauthorMecitoğlu, Zafer-
dc.contributor.buuauthorKasap, Sevim-
dc.contributor.buuauthorÜlgen, Mihriban-
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_3.pdf182.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons