Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14058
Title: Bursa Balkan göçmenleri ağızlarında isim işletme ekleri
Other Titles: Noun inflection suffixes in the dialects of Bursa Balkan immigrants
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Uluocak, Mustafa
Baştürk, Şükrü
Ogur, Erol
Eroğlu, Süleyman
Şahin, Hatice
Keywords: Türkiye Türkçesi ağızları
Bursa Balkan göçmenleri
Ad işletimi
Turkey Turkish accents
Bursa Balkan immigrants
Noun inflection
Issue Date: 31-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uluocak, M. vd. (2013). “Bursa Balkan göçmenleri ağızlarında isim işletme ekleri”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(24), 155-166.
Abstract: Anadolu’da göçmen iskânının önemli merkezlerinden biri olan Bursa, 18. Yüzyıldan başlayarak 20. Yüzyılın sonlarına kadar farklı coğrafyalardan pek çok göç almış ve buna bağlı olarak da Bursa’da yeni yerleşim birimleri kurulmuştur. Bursa’ya gelen göçmenler, başta il merkezi olmak üzere İnegöl, İznik, Gemlik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerine yerleştirilmişlerdir. Bursa yöresine gelen göçmenler kültürel zenginliklerini de beraberinde getirmişlerdir. Bu kültürel zenginliklerin başında da dil gelmektedir. Bu açıdan Bursa, yerlisiyle göçmeniyle zengin bir ağız çeşitliliğine sahiptir. Bursa’nın yerli ağızlarının derlenip incelenmesi daha önce tarafımızdan yapılmış olmasına rağmen Bursa ağızlarıyla ilgili çalışmalar ancak Bursa göçmen ağızlarının da buna dahil edilmesiyle tamamlanmış olacaktır. Bu incelemenin ilk adımı olarak “Bursa Balkan Göçmenleri Ağızlarının Derlenip İncelenmesi” adlı proje kapsamında derleme ve çözümleme çalışmaları yapılmıştır. Bu bildiride Bursa Balkan göçmenleri ağızlarındaki isim işletme ekleri üzerinde durulacaktır.
Bursa, which is one of the important centers of the immigrant settlement in Anatolia, let in a lot of immigrants from different geographies starting from the 18th century until the end of the 20th century and, depending on this, new settlement units started to be established in Bursa. Immigrants coming to Bursa were settled primarily in the city center and in the districts of Inegol, Iznik, Gemlik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpasa, Orhangazi and Yenisehir. Immigrants coming to the vicinity of Bursa brought along their cultural riches, too. In the lead of these cultural riches comes language. From this perspective, Bursa with its local people and immigrants has a range of accents. This article aims to reveal the nature of noun inflections in the accents of Bursa Balkan immigrants.
Description: Bu çalışma ; 27-29 Ekim 2011 tarihlerinde Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağzı Araştırmaları Çalıştayı'nda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272246
http://hdl.handle.net/11452/14058
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_24_10.pdf219.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons