Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14057
Title: 1837-1923 sürecinde Bursa’da ipekçilik sektörünün sosyo-ekonomik analizi
Other Titles: The socio-economic analysis of silk industry in Bursa in process 1837-1923
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Bayram, Nuran
Keywords: 1837-1923 Bursa
Hudâvendigâr Vilâyeti
İpek yetiştiriciliği
Koza
Hudâvendigâr Province
Silkworm cultivation
Cocoon
Issue Date: 31-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, N. (2013). “1837-1923 sürecinde Bursa’da ipekçilik sektörünün sosyo-ekonomik analizi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(24), 45-58.
Abstract: Bu çalışmada, 1837-1923 yılları arasında Bursa’da ipekçilik sektörünün ekonomik analizi tarihsel kaynaklardan elde edilen sayısal veriler çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 1888-1905 yılları arasında Hudâvendigâr Vilâyeti ile İzmit Sancağı’nın yaş koza üretimindeki hâsıl olan gelişme payının %361 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. 1913-1915 yılları arasında ipekçilik sektöründe çalışan işçilerin günlük ücretlerindeki artış oranının %5.2 olduğu elde edilmiştir. 1914 yılında koza üretiminin 1909 yılına nazaran yaklaşık 2.9 kat azaldığı tespit edilmiştir.
This study, evaluates the economic perfomans of silk industry in Bursa between 1837-1923, based on data drawn from historical sources. It finds that the silkworm cultivation levels in Hudavendigar Province and Izmit township between 1888-1905 increase 361%. The study also find a 5.2% increase in the daily wages of the workers employed in silkworm cultivation. Finally, the data show that silkworm production in 1914 decreased approximately 2.9 times compared to the production level 1909.
Description: Bu araştırma “Bursa’da Koza Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumacılık Sektöründe Sosyo-Ekonomik Değişim Analizi (1837-1990)” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. İlgili araştırma 27 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit Adasındaki Rethymno (Resmo) kentinde düzenlenen 20. CIEPO (COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) konferansında “1837-1923 Sürecinde Bursa’da Koza Üreticiliği ve İpekli Dokumacılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Durumu” başlıklı panelde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272211
http://hdl.handle.net/11452/14057
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_24_3.pdf477.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons