Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14056
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-11-20T11:59:46Z-
dc.date.available2020-11-20T11:59:46Z-
dc.date.issued2013-01-31-
dc.identifier.citationBoykoy, S. (2013). “1908-1923 sürecinde Bursa’da koza üreticiliği ve ipekli dokumacılık sektörü”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(24), 19-44.tr_TR
dc.identifier.issn1302-2423-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272208-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14056-
dc.descriptionBu araştırma “Bursa’da Koza Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumacılık Sektöründe Sosyo-Ekonomik Değişim Analizi (1837-1990)” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. İlgili araştırma 27 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit Adasındaki Rethymno (Resmo) kentinde düzenlenen 20. CIEPO (COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) konferansında “1837-1923 Sürecinde Bursa’da Koza Üreticiliği ve İpekli Dokumacılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Durumu” başlıklı panelde bildiri olarak sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractBursa kenti, tarih boyunca, tekstil ürünleri ve tekstilin hammaddesi olan iplik üretim ve ticareti açısından, Anadolu’da önemli merkezlerden biri olmuştur Hazırlanan bu bildiri kapsamında, Bursa’nın ticari ve ekonomik yaşamının odak noktasında olan ipekçilik sektöründe 1908-1923 sürecinde ortaya çıkan değişim süreci ele alınacaktır. Bu süreç de, kendi içerisinde 1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi ve 1919-1923 Türk Milli Mücadele Dönemini kapsamaktadır. Bursa’da, 1908’den sonra ipekli dokumacılık gelişme kaydetmiştir. Bu, üretimde artış sağlarken; emek-sermaye çatışmasını da gündeme getirmiştir. Ayrıca bu dönemde Bursa’da milli şirketler kurulmuştur. 20. yy başındaki savaşlar, Bursa ve çevresinde ipekböcekçiliği ve ipek üretimini büyük ölçüde geriletmiş; dış pazarlar kapanmıştır. Bursa ipekçilik sektöründe canlanma, Cumhuriyetten sonra, Avrupa’daki yöntemlerin ülkemizde uygulanmaya başlanması ve yasal-kurumsal düzenlemelerle sağlanacaktır. Çalışma kapsamında bu konular, Bursa’da ham ipek üretim ve ihracatına ilişkin istatistikler, Osmanlı sanayi sayımları, Hüdavendigar Vilayet Salnameleri, Bursa yerel basınına ait kaynaklarla değerlendirmeye alınacaktır.tr_TR
dc.description.abstractThe city of Bursa has been one of the major centers in Anatolia in terms of the textile and raw material of textile yarn production and trade throughout history. In this paper, the process of change occurring in the production of the silk cocoon and the sector of the silk which is the focus of commercial and economıc life in the Bursa in the period of 1908-1923 will be discussed. This process covers the period of the 1908-1918 II. Constitutional Era and the 1919-1923 Turkish National Struggle. In Bursa, after the 1908, silk textile ındustry has improved. It provided an increase in production and brought up the labor capital conflict. Also national companies has been established in this period in Bursa. The wars at the beginning of the 20. Century, impacted negative on sericulture and silk production in the around of the Bursa and foreign markets closed. The serıculture industry in Bursa has gained vitality with the introduction of the methods ın Europa and the legal and institutional arrangements after the Republic. This issues will be evaluated with the silk production and export of raw statistics, the Ottoman industrial censuses, Hüdavendigar Province Yearbooks, the local media sources and magazines.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİpektr_TR
dc.subjectİpekböcekçiliğitr_TR
dc.subject1910 Grevitr_TR
dc.subjectBursa Mensucat-ı Osmaniye Anonim Şirketien_US
dc.subjectNüfus Mübadelesitr_TR
dc.subjectSilken_US
dc.subjectSericultureen_US
dc.subjectThe 1910 Strikeen_US
dc.subjectBursa Mensucat-ı Osmaniye Stock Companytr_TR
dc.subjectThe Exchange of Populationsen_US
dc.title1908-1923 sürecinde Bursa’da koza üreticiliği ve ipekli dokumacılık sektörütr_TR
dc.title.alternativeThe silk cocoon production and the silk textile industry in the process of 1908-1923 in Bursaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.tubitak111K295tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage19tr_TR
dc.identifier.endpage44tr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue24tr_TR
dc.contributor.buuauthorBoykoy, Seher-
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_24_2.pdf368.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons