Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14056
Başlık: 1908-1923 sürecinde Bursa’da koza üreticiliği ve ipekli dokumacılık sektörü
Diğer Başlıklar: The silk cocoon production and the silk textile industry in the process of 1908-1923 in Bursa
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Boykoy, Seher
Anahtar kelimeler: İpek
İpekböcekçiliği
1910 Grevi
Bursa Mensucat-ı Osmaniye Anonim Şirketi
Nüfus Mübadelesi
Silk
Sericulture
The 1910 Strike
Bursa Mensucat-ı Osmaniye Stock Company
The Exchange of Populations
Yayın Tarihi: 31-Oca-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Boykoy, S. (2013). “1908-1923 sürecinde Bursa’da koza üreticiliği ve ipekli dokumacılık sektörü”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(24), 19-44.
Özet: Bursa kenti, tarih boyunca, tekstil ürünleri ve tekstilin hammaddesi olan iplik üretim ve ticareti açısından, Anadolu’da önemli merkezlerden biri olmuştur Hazırlanan bu bildiri kapsamında, Bursa’nın ticari ve ekonomik yaşamının odak noktasında olan ipekçilik sektöründe 1908-1923 sürecinde ortaya çıkan değişim süreci ele alınacaktır. Bu süreç de, kendi içerisinde 1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi ve 1919-1923 Türk Milli Mücadele Dönemini kapsamaktadır. Bursa’da, 1908’den sonra ipekli dokumacılık gelişme kaydetmiştir. Bu, üretimde artış sağlarken; emek-sermaye çatışmasını da gündeme getirmiştir. Ayrıca bu dönemde Bursa’da milli şirketler kurulmuştur. 20. yy başındaki savaşlar, Bursa ve çevresinde ipekböcekçiliği ve ipek üretimini büyük ölçüde geriletmiş; dış pazarlar kapanmıştır. Bursa ipekçilik sektöründe canlanma, Cumhuriyetten sonra, Avrupa’daki yöntemlerin ülkemizde uygulanmaya başlanması ve yasal-kurumsal düzenlemelerle sağlanacaktır. Çalışma kapsamında bu konular, Bursa’da ham ipek üretim ve ihracatına ilişkin istatistikler, Osmanlı sanayi sayımları, Hüdavendigar Vilayet Salnameleri, Bursa yerel basınına ait kaynaklarla değerlendirmeye alınacaktır.
The city of Bursa has been one of the major centers in Anatolia in terms of the textile and raw material of textile yarn production and trade throughout history. In this paper, the process of change occurring in the production of the silk cocoon and the sector of the silk which is the focus of commercial and economıc life in the Bursa in the period of 1908-1923 will be discussed. This process covers the period of the 1908-1918 II. Constitutional Era and the 1919-1923 Turkish National Struggle. In Bursa, after the 1908, silk textile ındustry has improved. It provided an increase in production and brought up the labor capital conflict. Also national companies has been established in this period in Bursa. The wars at the beginning of the 20. Century, impacted negative on sericulture and silk production in the around of the Bursa and foreign markets closed. The serıculture industry in Bursa has gained vitality with the introduction of the methods ın Europa and the legal and institutional arrangements after the Republic. This issues will be evaluated with the silk production and export of raw statistics, the Ottoman industrial censuses, Hüdavendigar Province Yearbooks, the local media sources and magazines.
Açıklama: Bu araştırma “Bursa’da Koza Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumacılık Sektöründe Sosyo-Ekonomik Değişim Analizi (1837-1990)” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. İlgili araştırma 27 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit Adasındaki Rethymno (Resmo) kentinde düzenlenen 20. CIEPO (COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES) konferansında “1837-1923 Sürecinde Bursa’da Koza Üreticiliği ve İpekli Dokumacılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Durumu” başlıklı panelde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272208
http://hdl.handle.net/11452/14056
ISSN: 1302-2423
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 14 Sayı 24

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
14_24_2.pdf368.35 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons