Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-11-20T11:13:13Z-
dc.date.available2020-11-20T11:13:13Z-
dc.date.issued2010-04-05-
dc.identifier.citationŞentürk, S. vd. (2010). "Clinical and biochemical evaluation of cows occurring severe weight loss after calving". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(2), 43-49.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14046-
dc.description.abstractThis study was designed to observe the biochemical and clinical changes in Holstein cows suffering from severe weight loss after calving. Clinically, out of the 75 milking cows in the first 8 week postpartum examined, 25 cows aged 4– 8 years were found to be suffering from decreased milk production, severe body weight loss. 25 healthy cows in the same period after calving, aged 4 – 8 years, were also used as a control group. Serum biochemistry analyses including potassium (K), sodium ( Na), calcium (Ca), phosphorus (P), magnesium (mg), albumin, alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyltransferase (GGT), aspartate aminotransferase (AST), total biluribin, (TBIL) total protein (TP), creatinine (Cre), blood urea nitrogen (BUN), and β-Hydroxybutyrate (BHBA) were evaluated. Body condition score (BCS) of 17 of 25 cows, severe weight loss after calving cows, was ≤ 2.0 and BCS of 8 cows was between 2.0 and 3.0. BCS of Animals in the control group were determined as range: 3.5 -4.0. Endometritis in 11 cows, subclinical mastitis in 8 cows, clinical ketosis in 5 cows, sub clinical ketosis in 20 cows, and left displaced abomasum in 3 cows were determined. Identical points of 25 animals were higher BHB, GGT, AST, total globulin, and total protein levels according to healthy cows and references values. In addition, these cows had hypoalbunemi and hypocalcaemia, when compared with healthy cows. The results of the study reported here indicated that metabolic profile including serum BHBA, calcium, albumin, GGT, AST, total protein, should be evaluated to determine the causes of severe weight loss, and decreased yield in cows after calving.en_US
dc.description.abstractBu çalışma doğum sonrası şiddetli kilo kaybeden Holstein ırkı ineklerdeki biyokimyasal ve klinik değişimleri ortaya koymak için yapıldı. Doğum sonrası ilk 8 haftada bulunan 75 inek muayene edilmiş, yaşları 3-8 arasında değişen 25 inekte süt veriminde azalma ve şiddetli zayıflama belirlendi. Kontrol grubu olarak yaşları 3- 8 arasında değişen ve aynı periyotta bulanan 25 sağlıklı inek kullanıldı. Potasyum (K), sodyum ( Na), kalsiyum ( Ca), fosfor (P), mağnesyum (mg), albumin, alkalin fosfataz (ALP), gamma-glutamyltransferaz (GGT), aspartate aminotransferaz (AST), total biluribin (TBIL), total protein (TP), kreatinin (Cre), kan üre nitrojen (BUN) ve βHidroksibutiratı kapsayan serum biyokimyasal analizler (BHBA) değerlendirildi. 17 inekte vücut kondisyon skoru 2 ve altında, 8 inekte 2 -3 arasında belirlendi. Aynı periyotta bulunan kontrol grubundaki vücut kondüsyon skoru 3.5- 4 olarak tespit edildi. Doğum sonrası şiddetli zayıflayan 25 ineğin 11’inde Endometritis, 8’inde subklinik mastitis, 5’inde klinik ketosis, 20’sinde sub-klinik ketosis, 3 inekte abomasumun sola deplasmanı saptandı. Bu inekler sağlıklı hayvanlara kıyasla yüksek BHB, GGT, AST, total globulin ve yüksek total protein seviyelerine sahiptiler. Ayrıca bu inekler de hipoalbunemi ve hipokalsemi mevcuttu. Burada sunulan çalışmanın sonuçları doğum sonrası ineklerdeki şiddetli kilo kaybı ve süt verimi azalmasının nedenlerini tespit etmek amacıseviyelerine sahiptiler. Ayrıca bu inekler de hipoalbunemi ve hipokalsemi mevcuttu. Burada sunulan çalışmanın sonuçları doğum sonrası ineklerdeki şiddetli kilo kaybı ve süt verimi azalmasının nedenlerini tespit etmek amacı ile serum BHBA, kalsiyum, albumin, GGT, AST, total protein seviyelerini kapsayan metabolik profilin değerlendirilmesinin gerekli olduğunu bildirmektedirtr_TR
dc.language.isoenen
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectβ-Hydroxybutyrateen_US
dc.subjectβ-Hidroksibütirattr_TR
dc.subjectSubclinical ketosisen_US
dc.subjectCowen_US
dc.subjectWeight lossen_US
dc.subjectSubclinical mastitisen_US
dc.subjectSubklinik ketosistr_TR
dc.subjectİnektr_TR
dc.subjectKilo kaybıtr_TR
dc.subjectSubklinik mastitistr_TR
dc.titleClinical and biochemical evaluation of cows occurring severe weight loss after calvingen_US
dc.title.alternativeDoğum sonrası şiddetli zayıflayan ineklerin klinik ve biyokimyasal değerlendirilmesitr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage43tr_TR
dc.identifier.endpage49tr_TR
dc.identifier.volume29tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorŞentürk, Sezgin-
dc.contributor.buuauthorMecitoğlu, Zafer-
dc.contributor.buuauthorTemizel, Mutlu-
dc.contributor.buuauthorCihan, Hüseyin-
dc.contributor.buuauthorKasap, Sevim-
dc.contributor.buuauthorDemir, Gülşah-
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_7.pdf265.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons