Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13946
Title: Bursa’da Abdullah Münzevî Dergâhı vakfiyesi
Other Titles: The Waqfiyya of Münzevî Dergâhı in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Öcalan, Hasan Basri
Keywords: Osmanlı
Bursa
Tasavvuf
Vakfiye
Ottoman
Mysticism
Wakfiyya
Issue Date: 1-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öcalan, H.B. (2011). “Bursa’da Abdullah Münzevî Dergâhı vakfiyesi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(20), 21-34.
Abstract: Tarih araştırmalarında arşiv kayıtları birinci kaynak olarak önemlidir. Söz konusu arşiv kayıtlarından bir kısmı da vakfiyelerdir. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi ile diğer kütüphane ve müzelerde yer alan binlerce vakfiye arasında birçok dergâh vakfiyesi de bulunmaktadır. Bunların gün yüzüne çıkarılması ve yayınlanması özellikle Osmanlı tasavvuf tarihinin aydınlatılması açısından son derece önemlidir. Abdullah Münzevî tarafından XVIII. yüzyılda Bursa’da kurulan Münzevî Dergâhı’nın vakfiyesi, düzenlendiği dönemin tarihi açısından önemli bir belge niteliğindedir. Bu yazıda dergâhın tarihçesi ve vakfiyesi değerlendirilmiş ve vakfiyenin metni sunulmuştur.
The archival registers are very significant as fundamental sources. A part of the archival sources in question are the wakfiyyas. A lot of wakfiyyas belonging to dervish lodges are found among the thousands of wakfiyyas existing in Ankara in The Archive of General Directorate of Wakfs and other libraries and museums. Clarifying and publishing of these registers are extremely important in terms of especially the history of Ottoman mysticism. The wakfiyya of Münzevî Dergâhı instituted by Abdullah Münzevî in Bursa in the 18th century is of significance in terms of the history of age it was written. In this article, the history of The Münzevî Dergâhı and the wakfiyya is analyzed and the text of the wakfiyya is given.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214852
http://hdl.handle.net/11452/13946
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_20_2.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons