Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13906
Title: The investigation on effects of The Second World War to the Turkish educational life
Other Titles: II. Dünya Savaşı’nın Türk eğitim hayatına etkileri üzerine bir inceleme
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Boykoy, Seher
Keywords: II. World War
Counsil of education
Public Houses
Village Institutions
Civil Defence
University Week activities
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Boykoy, S. (2010). “The investigation on effects of The Second World War to the Turkish educational life”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 221-239.
Abstract: The history of humanity faced with two big disasters in the XX th century. The First World War which was the most important event of the period between 1914 and 1918 was followed by the Second World War caused by disagreements in new order after World War I. Turkey, undoubtedly was affected by the war conditions that changed world’s political, social and economic progress in the 1939-1945.. In line with these effects, Turkey made new regulations. Turkey’s armed neutrality in foreign policy during the years of the war could not prevent it from being affected by conditions of the war. The Second World War influenced all fields of life especially social and economic area. The purpose of this research is to set forth how was the Turkish educational life during the process of transition to multi-party system and how this structure was affected by conditions of the war. Within this problematic context, questions such as; how was the educational life in our country? What were the institutions that provide service on educational field? How were the reflections of conditions of the war on educational life? What type of precautions was taken to arrange educational life in the process of the war by the Turkish politicians and what were the results of these precautions in the war conditions? are tried to be answer.
İnsanlık tarihi, XX. Yüzyılda iki büyük felaketle karşı karşıya gelmiştir. 1914–1918 sürecine damgasını vuran I. Dünya Savaşını, bu savaş sonrasında ortaya çıkan yeni düzendeki anlaşmazlıkların yol açtığı II. Dünya Savaşı izlemiştir. Türkiye, şüphesiz 1939-1945 yıllarında Dünya’daki siyasi, sosyal ve ekonomik süreci derinden etkileyen savaş koşullarından etkilenmiş ve bu etkiler altında yeni düzenlemelerde bulunmuştur. Türkiye’nin, savaş yılları dış politikasında aktif bir tarafsızlık izlemesi, savaş koşullarından etkilenmesini önleyememiş; II. Dünya Savaşı, başta ekonomik ve sosyal alan olmak üzere yaşamın her alanını etkilemiştir. Hazırlanan bu çalışmanın amacı, Türk eğitim hayatının, çok partili hayata geçiş sürecinde nasıl bir yapı sergilediğini ve savaş koşullarından nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Bu temel sorunsal çerçevesinde, savaş yıllarında ülkemizdeki eğitim hayatı nasıldı? Eğitim alanında hizmet veren kurumlar nelerdi? Savaş koşullarının eğitim hayatı üzerindeki yansımaları nasıl olmuştur? Türk diplomasisini idare edenler tarafından, savaş döneminde eğitim hayatını düzenlemeye yönelik ne gibi tedbirler alınmış ve bu tedbirler nasıl bir etki yaratmıştır? gibi sorular cevaplandırılmaya çalışılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214373
http://hdl.handle.net/11452/13906
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_2.pdf287.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons