Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1385
Title: Makaslı kaldırıcının öntasarımı için bir yazılım ve arayüz geliştirilmesi
Other Titles: A software and interface development for preliminary design of scissor lift
Authors: Çetin, Sevda Telli
Eser, Sezgin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Makaslı platform
Mekanik analiz
ANSYS
MATLAB
Scissors lift
Mechanical analysis
Issue Date: 3-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eser, S. (2016). Makaslı kaldırıcının öntasarımı için bir yazılım ve arayüz geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında makaslı tip bir kaldırma platformunun mekanik analizi incelenmiştir. Platformun kuvvet ve mukavemet analizi için MATLAB yazılımında bir kod ve ara yüz programı hazırlanmıştır. Hazırlanan program, platformun kaldırma yükünü ve yükselme miktarını giriş değeri alarak, hem makas uzuvlarında oluşan bağlantı kuvvetlerini, hem de silindir kuvvetini hesaplamaktadır. Program vasıtası ile ayrıca belirlenen malzeme ve kesit değerleri için mukavemet kontrolü yapılmaktadır. Hazırlanan program ile hesaplanan değerlerin doğruluğunu kontrol etmek amacı ile ANSYS programında platform modelinin analizi yapılmıştır. Hazırlanan modelin analizi ile MATLAB programının sonuçları karşılaştırıldığında oldukça yakın değerler elde edildiği görülmüştür. Hazırlanan MATLAB programı, platform için hem sanki statik hem de dinamik analiz gerçekleştirmektedir. Böylece hangi hidrolik silindir hız değerinden itibaren sanki statik çözümün yetersiz kalacağının yorumlanmasına da imkân sağlanmıştır. Oluşturulan arayüz sayesinde, gerekli makas sayısı, uzuv uzunluklarını ile hidrolik silindir kuvveti ve strok değerleri hesaplanıp sonuçları bu ara yüz üzerinden okunabilmekte; ayrıca aynı arayüz üzerinde mukavemet kontrolü sonuçları da görülebilmektedir. Böylece farklı yükseklik ve taşıma yükü özelliğine sahip platformlar için hızlı bir mekanik analiz gerçekleştirilebilmektedir.
In this thesis mechanical analysis of a scissor type platform has been investigated. For computing forces on the platform and strength of the scissors arm, a MATLAB program has been designed with an interface. With this program, each forces on scissors arms and force of the hydraulic cylinder have been computed by taking weight of the load and desired maximum length of platform as the input values. Also a strength analysis has been computed by taking the material type and dimensions of the arm as the input values. For making a verification of the forces computed with program, an ANSYS analysis has been used. When the results compared, it is shown that the forces calculated by the MATLAB program are nearly the same as the analysis result of the ANSYS. With the MATLAB program both static and dynamic analyses have been made. Thus an interpretation could be made for finding the hydraulic cylinder speed which cause an inaccurate static analysis. Bye the interface of the MATLAB program, computed values which are the number of arm pair, length of the arms, hydraulic cylinder force and stoke value could be read. On the same interface the results of the strength of the scissors arm could be read. Thus a quick design and analysis could be made for different height and load needs on a platform.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1385
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426039.pdf2.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons