Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13781
Title: Doğal ve entansif beslenen kuzuların nekropsisinde helmintolojik ve artropodolojik bulgular
Other Titles: Helminthological and arthropodological findings in necroscopy of naturally and entansively feeding lambs
Authors: Selver, M. Melih
Soysal, Deniz
Ak, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Girişgin, Onur A.
Girişgin, Oya
Okursoy, Semra
Keywords: Kuzu
Lamb
Helmint
Doğal besleme
Entansif besleme
Artropod
Helminths
Naturally feeding
Entansive feeding
Arthropods
Issue Date: 23-Sep-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Girişgin, A. O. vd. (2009). "Doğal ve entansif beslenen kuzuların nekropsisinde helmintolojik ve artropodolojik bulgular". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(1), 15-18.
Abstract: Bu çalışmada, 2005 yılı Temmuz ayında Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Hayvancılık Araştırma Enstitüsün’nde, doğal ve entansif yollarla beslenerek yetiştirilen 6 aylık Kıvırcık ırkı kuzulardaki helmint ve artropodların belirlenerek, bu iki gruptaki parazit yükü farklılığının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kıvırcık ırkı 24 kuzudan onikişerli iki grup oluşturularak, kuzular 6 aylık (ortalama 180 günlük) olduklarında etlerinin tüketime sunulması amacıyla kesime gönderilmeden önce dış bakıyla artropodolojik yönden muayene edilmiş, kesimden sonra da tüm iç organları laboratuara alınarak helmintolojik olarak incelenmiştir. Yapılan nekropsiler sonucu doğal besleme grubunda bir kuzunun akciğerinde Cystocaulus ocreatus (%8.3); 6 kuzunun ince bağırsağında Nematodirus abnormalis (%50.0), 5 kuzuda Moniezia expansa (%41.6), 4 kuzuda Avitellina centripunctata (%33.3), 2 kuzuda N. fillicolis, (%16.6), bir kuzuda Strongyloides papillosus (%8.3) bulunmuştur. 12 kuzunun abomazumunda Ostertagia circumcincta (%100.0), 6 kuzuda O. trifurcata (%50.0), 5 kuzuda Haemonchus contortus (%41.6), 6 kuzunun kalın bağırsaklarında Trichuris ovis (%50.0) ve T. discolor (%50.0) tespit edilmiştir. Ektoparazitlerden ise 4 kuzuda (%33.3) Rhipicephalus turanicus türü kenelere rastlanmıştır. Bu gruptaki kuzuların 10’unda miks enfeksiyon görülmüştür. Entansif besleme grubundaki 12 kuzudan 4’ünün kalın bağırsağında Trichuris ovis (%33.3) tespit edilmiş, bu grupta başka herhangi bir iç ya da dış parazite rastlanmamıştır.
This study was carried out to determine the helminth and arthropods of naturally and entansive feeding lambs, and parasite burden difference between groups in Bandirma district on July 2005. For this purpose, two groups of 12 Kıvırcık breed lambs were examined for arthropods before slaughter, and examined for helminths after slaughter in laboratory, when they were 6 months old. One lamb had Cystocaulus ocreatus (%8.3) in its lungs, 6 lambs had Nematodirus abnormalis (%50.0), 2 lambs had N. fillicolis, (%16.6), one lamb had Strongyloides papillosus (%8.3), 5 lambs had Moniezia expansa (%41.6) and 4 lambs had Avitellina centripunctata (%33.3) in their small intestines; all 12 had Ostertagia circumcincta (%100.0), 6 lambs had O. trifurcata (%50.0) and 6 lambs had Haemonchus contortus (%41.6) in their abomasum; 6 lambs had Trichuris ovis (%50.0) and 6 lambs had T. discolor (%50.0) in their large intestines in the naturally feeding group. 4 lambs had Rhipicephalus turanicus (%33.3) ectoparasite and 10 of the lambs have mix infection in this group. 4 lambs of 12 had Trichuris ovis (%33.3) in their large intestine and no endo or ecto parasites in others, in the entansive feeding group
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144442
http://hdl.handle.net/11452/13781
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2009 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_3.pdf251.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons