Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13777
Başlık: First report of ribeiroia (platyhelminthes: trematoda) ınfection in frogs from Turkey.
Diğer Başlıklar: Türkiye’de kurbağalarda ilk ribeiroia (platyhelminthes: trematoda) enfeksiyonu
Yazarlar: Muz, Mustafa N.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Coşkun, Şevki Z.
Anahtar kelimeler: Ribeiroia
Frog
Turkey
Kurbağa
Türkiye
Yayın Tarihi: 9-Mar-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Coşkun, Ş. Z. ve Muz, M. N. (2009). "First report of ribeiroia (platyhelminthes: trematoda) ınfection in frogs from Turkey.". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(1-2), 69-71.
Özet: Frog meat is one of the most desired dishes in some famous world restaurants. Turkey exports millions of frogs collected from the nature in each year. Knowledge on the parasitic fauna of the frogs is very limited. The frogs (Rana ridibunda Pallas, 1771.) collected from central Anatolia (Ankara province and its vicinity) for exporting to EU countries were examined for tissue parasites. At inspection, yellow colored cystic structures with a diameter of 0.40 - 0.55 mm were observed among muscles. Number of the cysts in examined 33 frogs varied from 12 to 61. In the microscopic examination of the cysts, metacercariae of the genus Ribeiroia (Trematoda: Psilostomidae) were identified for the first time in Turkey. In North America, Ribeiroia is known to cause limb deformities in amphibians, and, since the infection has been included in the list of emerging diseases, these observations have evoked concern within the scientific and business communities.
Kurbağa eti dünyaca meşhur bazı restorantlarda en çok tercih edilen menülerden birisidir. Türkiye her yıl doğadan toplanan milyonlarca kurbağayı ihraç etmektedir. Kurbağaların parazitik faunası hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Avrupa Birliği ülkelerine ihraç etmek üzere Orta Anadolu’dan (Ankara ve çevresi) toplanan kurbağalar (Rana ridibunda Pallas, 1771.) doku parazitleri açısından muayene edilmiştir. Çıplak gözle yapılan muayenelerde, kaslar arasında çapları 0,40 – 0,55 mm arasında değişen sarı renkli kistik yapılar gözlenmiştir. Muayene edilen 33 kurbağanın herbirindeki kist sayısı 12 ile 61 arasında değişmiştir. Kistlerin mikroskobik muayenesinde Türkiye’de ilk kez Ribeiroia (Trematoda: Psilostomidae) cinsine ait parazitlerin metaserkerlerine rastlanmıştır. Kuzey Amerika’da Ribeiroia enfeksiyonlarının amfibialarda bacak deformitelerine neden olması ve bu enfeksiyonun acil önlem alınması gereken hastalıklar listesinde yer alması yüzünden, bulgular bilim ve iş dünyasının ilgisini çekmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144463
http://hdl.handle.net/11452/13777
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2008 Cilt 27 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
27_1-2_11.pdf37.78 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons