Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13693
Title: The contribution of an important verdict of Turkish Council of state to the system of law in evaluating civil servants
Other Titles: Kamu görevlilerinin değerlendirilmesinde Türk Danıştayının verdiği bir kararın Türk hukuk sistemine katkıları
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Derdiman, R. Cengiz
Keywords: Council of State
Comperative law
Public administration
Registry report
Capability of perception
Danıştay
Karşılaştırmalı hukuk
Kamu yönetimi
Sicil raporları
Kavrama yeteneği
Issue Date: 1-Dec-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Derdiman, R.C. (2006). “The contribution of an important verdict of Turkish Council of state to the system of law in evaluating civil servants”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(11), 131-140.
Abstract: According to the resolution established unanimously on 31 January, 2005 by basis no:2004/6213 and resolution no:2005/329, II. Seccion of Turkish Council of State, has applied a procedure ensuring civil servant’s security, equality and impartiality beyond defined establishments about the evaluation of civil servants in the exercise of their duties. In this short study, the chronic of this resolution will be emphasized. It is about arranging the registry report, the document regarding the evaluation of the function of civil servants. I want to analyse and present this resolution below with reference to different aspects which I notice important and original in terms of comperative law and public administration.
Türk Danıştayı 2. Dairesinin, 31.1.2005 tarihinde oy birliği ile verdiği Esas No: 2004/6213 Karar No: 2005/329 sayılı kararda, kamu görevlilerinin değerlendirilmesinde bilinen kararlarından daha ötede memur güvenliğini, eşitliği ve tarafsızlığı destekleyici bir hüküm vermiştir. Bu kısa çalışmada, bu kararın kroniği üzerinde durulacaktır. Bu karar da kamu görevlilerinin görevlerinde değerlendirilmesinin belgesi olan sicil raporlarının düzenlenmesi ile ilgilidir. Karşılaştırmalı hukuk ve kamu yönetimi açısından önemli ve orijinal olduğunu gördüğüm bu kararı çeşitli yönleri ile aşağıda analiz edip okuyucuya sunmak isterim.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214598
http://hdl.handle.net/11452/13693
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_11_2.pdf194.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons