Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13671
Title: Ölümle ilgili tutumların dini davranışla ilişkisi üzerine bîr araştırma (I)
Other Titles: Une recherehe sur les relatioas entre des attitudes devant la mort et la conduite religleuse
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hökelekli, Hayati
Keywords: Ölüm
Allah inancı
Din­darlık
Dieu
Religiosite
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, A. (1992). "Ölümle ilgili tutumların dini davranışla ilişkisi üzerine bîr araştırma (I)". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(4), 57-85.
Abstract: Bu makalede, ölümle ilgili tutumların dini davranışla ilişkisini konu edinen bir araştırma sonuçlan verilmektedir. Anket metoduyla gerçekleştiri­ len araştırmamızda, 24-60+ yaşlan arasında hepsi yüksek öğrenimli, yedi değişik meslek koluna mensup 378 kişi tarafından verilen cevaplar ince­ lenmiştir. Değerlendirme ve yorumlar yaş, cinsiyet, Allah inancı ve din­ darlık seviyesi değişkenleri gözönüne alınarak yapılmıştır.
Dans cet article-ci; il s’agit d’une recherche qui a ete effectuee par une enquete faite parmi ceta qui ont fait des etudes sup&ieures, de 24 â 60+ ans, de sept metiers differents. Les 378 sujets ont totale- ment participe â cette enquete. Les reponses ont ete analyseeses et in- terpretees d’apres ces variables; âge, sexe, degre de croyance en Dieu et celui de religiosite.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144160
http://hdl.handle.net/11452/13671
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1992 Cilt 4 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_4_7.pdf3.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons