Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13654
Title: Relations between day-old chick length and body weight in broiler, quail and layer
Other Titles: Günlük yaştaki broyler, bıldırcın ve yumurta tavuğu civcivlerinde canlı ağırlık ve beden uzunluğu arası đlişkiler
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Petek, Metin
Orman, Abdülkadir
Dikmen, Serdal
Alpay, Fazlı
Keywords: Broiler
Broyler
Quail
Layer
Chick quality
Chick length
Body weight
Bıldırcın
Yumurta tavuğu
Civciv kalitesi
Beden uzunluğu
Canlı ağırlık
Issue Date: 27-Feb-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Petek, M. vd. (2009). "Relations between day-old chick length and body weight in broiler, quail and layer". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27 (1-2), 25-28.
Abstract: This study was made to investigate the relations between day old chick length and body weight in broiler, quail and layer chicks. Day old chicks in all kind of poultry were assessed based on length as short, middle and long by measuring the length of stretched chick from the tip of the beak to tip of the middle toe using a ruler. Then, they were weighed. There was a significant positive correlation between the day old chick length and body weight in all groups in broiler and quail chicks. The body weight and chick length uniformity in long groups in all poultry was better than the short groups. In a conclusion, measuring body length may be a useful tool to estimate growth potential rather than using hatch body weight.
Bu çalışma günlük yaştaki broyler, bıldıcın ve yumurta tavuğu civcivlerinde canlı ağırlk ve beden uzunluğu arasındaki ilişkileri araştırmak amacı ile yapılmıştır. Günlük yaştaki civcivler beden uzunluklarına göre kısa, orta ve uzun olarak üç gruba ayrılmış, canlı ağırlıkları belirlenmiştir. Beden uzunluğu yatay bir düzlem üzerine uzunlamasına yatırılan civcivin gaga ucundan orta parmak ucuna kadar bir cetvel ile ölçülerek belirlenmiştir. Broyler ve bıldırcın civcivlerinde bütün gruplarda beden uzunluğu ve canlı ağırlık arasında önemli düzeyde pozitif bir korelasyon saptanmış, canlı ağırlık ve beden uzunluğu yönünden bir örneklik uzun gruplarda daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada günlük yaştaki civcivlerde canlı ağırlık yerine beden uzunluğunun büyüme potansiyelini belirleme amacı ile kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144456
http://hdl.handle.net/11452/13654
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2008 Cilt 27 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1-2_4.pdf56.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons