Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13629
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDoğan, İsmet-
dc.contributor.authorDoğan, Nurhan-
dc.date.accessioned2020-10-28T09:44:40Z-
dc.date.available2020-10-28T09:44:40Z-
dc.date.issued2005-12-20-
dc.identifier.citationDoğan, İ. ve Doğan, N. (2005). "Kuzularda doğum ağırlığının kalite göstergesi olarak kullanılması ve bunu etkileyen faktörlerin Taguchi yaklaşımı ile incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3-4), 53-58.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144490-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13629-
dc.description.abstractÜretim, insan gereksinmelerinin doğa tarafından tam olarak karşılanamaması sonucu ortaya çıkan bir faaliyet, kalite ise bir ürün veya hizmetin özelliklerinin insan topluluklarının istek potansiyelini karşılayabilme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Kalite mutlak anlamda en iyi demek değildir. Amaca göre kalite kavramından anlaşılması gereken şey değişebilir. Büyümeyi karakterize eden özellikler doğum ağırlığı ve çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklardır. Gerek kuzuların doğum sonrası dönemdeki büyüme hızına etkisi yönünden gerekse ananın üretim gücünü ifade etmesinden dolayı, büyüme ile ilgili olarak bir canlının doğum ağırlığı ile çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıkları kalite göstergesi olarak kullanılabilir. Çalışmanın amacı, doğum ağırlığının kalite göstergesi olarak dikkate alındığı Ramlıç ve Sakız X Kıvırcık (F1) kuzularda genotip, cinsiyet, ana yaşı (2 ve 6 yaş) ve doğum tipi (tek, ikiz) faktörlerine ait etkilerin Taguchi yaklaşımı ile incelenmesidir. Çalışmada, Türkiye’de Ramlıç ve Sakız X Kıvırcık (F1) ırklarında büyüme ile ilgili olarak bilimsel dergilerde yayımlanan ve Taguchi deneme düzenine uygun çalışmalardan elde edilen bilgiler kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, çalışmada dikkate alınan Ramlıç ve Sakız X Kıvırcık (F1) kuzulara ait doğum ağırlığının şekillenmesi ile ilgili olarak öncelik sırasına göre doğum tipi, genotip, cinsiyet ve ana yaşının etkin rol oynadığı belirlenmiştirtr_TR
dc.description.abstractWhile productionis an activity due to non-reciprocating, exactly, of human necessities by nature, quality is described as degree of properties of a production or a service reciprocation of demand potential of human community. However, quality doesn’t mean absolutely the best. According to aim the concept of quality can be changed. Growth is characterised by the birth weight and the live weight in different periods. Birth weight and live weight in different periods of lambs can be used as a quality indicator in both effectiveness of growth rate of lambs in the period after birth and productivity of mother. The aim of this study is to investigate the factors that effect genotype, gender, age of mother (2 and 6) and birth type (single and twin) in Ramlıç and Sakız X Kıvırcık (F1) lambs by Taguchi Method when birth weight is assumed to be quality indicator. In this study, the experimental data which is obtained from the suitable studies according to Taguchi experimental design that was published in Turkey and are concerned with growth in Ramlıç and Sakız X Kıvırcık (F1) lambs. Consequently, it is found that the birth weight of the Ramlıç and Sakız X Kıvırcık (F1) lambs are affected by the birth type, genotype, gender and age of the mother respectivelyen_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectCinsiyettr_TR
dc.subjectDoğum ağırlığıtr_TR
dc.subjectDoğum tipitr_TR
dc.subjectKalitetr_TR
dc.subjectRamlıçtr_TR
dc.subjectSakız X kıvırcık (F1)tr_TR
dc.subjectTaguchi yaklaşımıtr_TR
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectBirth weighten_US
dc.subjectBirth typeen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectRamlıçtr_TR
dc.subjectTaguchi methoden_US
dc.titleKuzularda doğum ağırlığının kalite göstergesi olarak kullanılması ve bunu etkileyen faktörlerin Taguchi yaklaşımı ile incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeUsing of lamb birth weight as a quality indicator and investigation birth weight effecting factors by the Taguchi methoden_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage53tr_TR
dc.identifier.endpage58tr_TR
dc.identifier.volume24tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3-4tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1-2-3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3-4_10.pdf205.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons