Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13619
Title: Akıl ve düşünülen şey üzerine
Other Titles: On the mind and the thought
Authors: Safâ, İhvân-ı
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Uysal, Enver
Keywords: Akıl
Düşünce
Cismânî varlıklar
Mutlak cisim
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Safâ, İ. (1991). "Akıl ve düşünülen şey üzerine". çev. Enver Uysal. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 267-271.
Abstract: Bil ki ey kardeş, bütün varlıklar, cismânî ve rûhânî olmak üzere iki çeşit­tir. Cismânî olanlar duyularla idrak edilebilen, rûhânî olanlar ise akılla kavranıp düşünme ile tasarlanabilen varlıklardır. Cismânî varlıklar üç çeşittir: Gök cisimleri, tabiî unsurlar ve oluş halinde­ki diğer (cismânî) varlıklar. Rûhânî varlıklar da keza üç çeşittir: a) Her sûreti kabul edebilen, ma’kûl, edilgin (münfail) ve basit bir cevher olan İlk Madde, b) Etkin (faal), bilen ve basit bir cevher olan Nefs, c) Eşyanın hakikatlerini kavrayabilen, keza basit bir cevher olan Akıl. Şânı yüce olan Tanrı ise ne "cismânî", ne de "rûhânî" olarak nitelendirile­ bilir. Aksine O, "bir" sayısının tek ve çift olarak nitelendirilemeyip, tek ve çift bü­tün sayıların neden (illet)i olduğu gibi (rûhânî ve cismânî) bütün varlıkların ne­ denidir.
Description: Bu metin Resâilu İhvâni’s-Safâ, Beyrut 1957, c. III, s. 237-241(35. Risalenin bir bölümü)'in çevirisidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144214
http://hdl.handle.net/11452/13619
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1991 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_25.pdf273.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons