Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13617
Title: Bir dîn felsefesi mümkün müdür?
Authors: Dumery, Henri
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Özcan, Zeki
Keywords: Din felsefesi
Bilim felsefesi
Hegel
Comte
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dumery, H. (1991). "Bir dîn felsefesi mümkün müdür?". çev. Zeki Özcan. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 273-280.
Abstract: Din felsefesi ve bilim felsefesi deyimleri, ilki Hegel, ikincisi Comte ve o Ampere tarafından aşağı yukarı aynı tarihlerde ortaya atıldı. Fakat her ikisi de aynı derecede yaygınlaşmadı. Bilim felsefesi deyimi, haklı olarak daha çabuk kabûl gördü. Çünkü onun taşıdığı anlam daha belirgindir. Ufuk ve vokabüler belirsizliklerine rağmen bilim felsefesi, filozoflar arasında yaşama hakkını elde etti ve günümüzde, bazı mantık kitaplarının, büyük bölümünü işgal edeek derecede önem kazandı. Din felsefesi deyimi, bir ölçüde başarılı olduktan sonra şansızlığa uğradı. Bugün ona, ancak sınırlı bir kredi tanınmaktadır. Bu deyim, müphemlik arzetmekte ve üzerine tereddüdün gölgesi düşmektedir. Hegel’in ona verdiği anlam tümüyle beğenilmedi. Çünkü bu anlam, bir sistemin ayrılmaz parçasıydı. Din fel­ sefesinin, ruhun gelişmesinde oynadığı rol ve kazandığı ifadeye göre dinî feno­ men üzerine bir düşünmeyi belirtebilmesi için, bu gelişmenin kanununu tanıya­ bileceğimiz hayaline kapılmak ve Hegel olmak gerekecektir. Hegel bir din felsefesinden çok bir din "tarihi felsefesi" yaptı. Fakat formüllerin yer değiştirmesi konuyu daha çok aydınlatmaz; güçlüğü çözemez, arttırır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144215
http://hdl.handle.net/11452/13617
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1991 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_26.pdf494.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons