Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13571
Title: Ergenlik çağı davranışlarına din eğitiminin etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hökelekli, Hayati
Keywords: Din eğitimi
Vicdan gelişimi
Mesleki din eğitimi
L'enseignement religieux
L'examen de conscience
L'assistance de l'enseignement religieux
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hökelekli, H. (1986). "Ergenlik çağı davranışlarına din eğitiminin etkisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 35-51.
Abstract: Bu yazımızda, İmam-Hatip Lisesi ve Genel Lise öğrencilerinin bazı psikolojik özellikleri ve tutumlarını karşılaştırmalı olarak ele aldığımız bir araştırmanın sonuç­ larını vermeye çalıştık. Bu araştırmadaki amacımız, mesleki bir muhtevaya sahip dini eğitimin, ergenlerin davranışları üzerinde hangi yönde etkiler yaptığını tesbit etmektir. Bu iki grup arasındaki en belirgin farklılık, dini tutumlarda kendisini göster­ mektedir. Mesleki din eğitimi, "farklılaşmış" ve "bütünleşmiş" bir dini tutum için en önemli faktör olarak gözükmektedir. Mesleki din eğitimi, kuvvetli bir vicdan gelişimi için de bir faktördür. Ayrıca mesleki din eğitimi, aşırı ve zararlı milliyetçilik uygulamaları karşısında ihtiyatlı bir eğilimin gelişmesinde etkili olmaktadır.
Effets de l'enseignement religieux sur les conduites des adolescents. Dans cet article, il s'agit d'une recherche experimentale sur les attitudes des adolescents. Dans nötre etude-ci, nous avons essaye de comparer les conduites des eleves de l'ycee d ’imam-hatip avec celles des eleves de l'ycee general. II semble que, l'enseignement religieux est un facteur tres necesaire pour que l'attitude religieuse soit differenciee et organisee dun niveau superieure. Et puis, l'enseignement religieux est un facteur efficace pour l'examen de conscience. Outre cela, avec l'assistance de l'enseignement religieux, le sujet prend conscience de faux nationalisme.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144257
http://hdl.handle.net/11452/13571
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_6.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons