Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13570
Title: Sosyal bütünlük açısından din eğitimi
Other Titles: Education religieuse du point de vue de l'integration sociale
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Ayhan, Halis
Keywords: Sosyal bütünlük
Din eğitimi
L'integration sociale
l'education religieuse
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayhan, H. (1986). "Sosyal bütünlük açısından din eğitimi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 25-33.
Abstract: Sosyal bütünlüğün gelişmesinde din eğitiminin önemi büyüktür. Fertlere özel­likle yetişmekte olan gençlere, ruh sağlığını koruyarak cemiyete iştirak etmesi öğ­retilir. Sosyal değişmeler ve gelişmeler karşısında çelişkiye ve bunalıma düşmeden cemiyetle uyumlu olmanın yolları gösterilir. İnsana bütün gücünü kullanarak ve meş­ru yollardan yürüyerek ulaşabileceği en yüksek noktalara ulaşmasının yolları göste­ rilir. Bunun yanında içinde yaşadığı cemiyete severek bütün gücüyle yardımcı olma­ sı öğretilir.
Dans cet article, on montre l'importance de l'education religieuse au cours du developpement de l'integration sociale. On permet aux individus, surtout aux adolescent en voie de s'elever, de participer aux activites sociales en gardant leur sante morale. On leur montre comment etre d'accord avec la societe oü ils vivent devant les changements et les developpements, sans etre pris d'une erişe ou d'tine contradiction. On leur montre egalement les moyens avec lesguels on aboutit aux buts les plus lointains.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144256
http://hdl.handle.net/11452/13570
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_5.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons