Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13564
Title: Mısır'da İngîliz işgalinin Arap dili üzerindeki tesirleri
Other Titles: British occupation and it's effects on the Arabic cultural language in Egypt
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Ayyıldız, Erol
Keywords: Mısır
İngiliz işgali
Arapça
Osmanlı
Egypt
British activities
Arabic
Ottoman
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayyıldız, E. (1986). "Mısır'da İngîliz işgalinin Arap dili üzerindeki tesirleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 69-74.
Abstract: Mısır'da 1882 tarihinde başlayan İngiliz işgali ve akabinde İngilizler tarafın­ dan klâsik Arap dilini gözden düşürmek ve kendi dillerine sempati uyandırmakmak­ sadı ile yapılan çalışmalar, ülkedeki aydınlar üzerinde değişik etkilere ve tepkilere yol açmıştır. Bu çalışmaların neticeleri muhafazakârlarca şiddetle reddedilirken, aşırı yenilik taraftarlarınca da benimsenmiştir. Hattâ bunların içinden bazıları kül­tür dili olan fasih Arapça ile halk dilini birbirine mezcederek, sadece Mısır'a has yeni bir dilin icad edilmesini dahi savunmuşlardır. Bu arada mutedil yenilik taraftarı ola­ rak bilinenler, klâsik Arap dilinin çağın icablarına göre ıslah edilmesi gereğini öne sürmüşler ve bu görüşlerini çeşitli ilmi ve edebî sahalara ait yazıları ile bizzat destek­lemişlerdir. Bugün Mısır'da ilmi ve edebî çevrelerin kullandığı dilin bu grubun çalışmaları ile kıvamını bulmuş olduğu söylenebilir.
This article, deals ıvith the British activities to disgrace the Arabic cultural language in Egypt and the reactions of the Egyptian intellectuals after occupation on 13 July 1882.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144260
http://hdl.handle.net/11452/13564
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_9.pdf382.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons