Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13563
Title: Kur’an'da mele’ terimi peygamberler ve onlara uymak istemeyenler
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çelik, İbrahim
Keywords: Mele
Ku'an
Peygamber
Kul
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, İ. (1986). "Kur’an'da mele’ terimi peygamberler ve onlara uymak istemeyenleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 75-83.
Abstract: İnsanoğlu din ve ilmin göstermiş olduğu doğru yoldan ayrıldıkça Allah Teâlâ peygamberler göndererek onları tekrar mutluluk yoluna davet etmiştir. Fakat her seferinde, Kur'an'da "mele" terimi ile ifade edilen kendini beğenmiş bir grup, pey­gamberlerin karşısına dikilip bu davete engel olmak istemiştir. Çünkü bu grubun iddiasına göre insanlara doğru yolu ancak kendileri gösterebilirdi. Eğer Allah insanlara bir rehber göndermek isteseydi halkın arasından birini değil kendilerinden birini se­ çerdi... Hak ile bâtıl arasındaki bu mücadele sözlü ve fi'lı olarak yıllarca devam et­miş fakat sonunda peygamberler galip gelip insanoğlunu, kendini beğenmiş bu gru­ bun zulmünden kurtarmış ve şu gerçeği ilan etmiştir: İnsan kendisi gibi bir insana değil ancak Allah'a kul olmalıdır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144261
http://hdl.handle.net/11452/13563
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_10.pdf561.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons