Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13561
Title: Cahiliyye devrinde müsbet davranışlar
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kazancı, Ahmet Lütfi
Keywords: Cahillik
Cahiliye devri
Fakirlik
Hicret
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kazancı, A. L. (1986). "Cahiliyye devrinde müsbet davranışlar". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 103-110.
Abstract: Cahiliyye devri gerçekten cahilce hareketlerle doludur. Halkın ayıplayacağı korkusu ve fakirlik endişesiyle kız çocuklarını öldürenler vardır. Tarih kitaplarında bu konuda birçok rivayetler mevcuttur. Bununla beraber cahiliyye devri tamamen fenalıklardan ibaret değildir. Fazi­let dolu sahneler de vardır. Mesela biz, toprağa gömülecek kızları satın alıp yetişti­ren insanlar görürüz. Misafirleri sevmiş, cimrileri yermişlerdir. Alicenablığı konusunda pekçok rivayetler bulunan Hatem et-Tâi gibi insanlar biliyoruz. Siyer kitaplarında; Mekke'de bazı insanların toplandığını ve mazluma yardım etmek, hakkını alıncaya kadar onun yanında bulunmak üzere sözleştiklerini okuyoruz. Emanete riayet öğülen bir huy idi. Sonu ölümle bitse bile verdikleri sözde dururlardı. Hz. Peygamber'in hicret yolculuğunda delili müşrik bir adamdı. Bu adam, kılavuzluk yaparken yakalandığı takdirde öldürüleceğini biliyordu. İslam bu faziletleri inkar etmemiş, niyyetleri Allah rızasına yöneltmek şartıy­ la müslümanları bunlara teşvik etmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144264
http://hdl.handle.net/11452/13561
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_13.pdf475.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons