Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13500
Title: Kur'an öğretim tarihi ve öğretim kurumları
Other Titles: The history of the instruction of Quran and the institutions of instruction
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tefsir ve Hadis Bölümü.
Çetin, Abdurrahman
Keywords: Kur'an öğretimi
Suffe mektebi
İlahi sorumluluk
İbadet
Quran
Institutions
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, A. (1986). "Kur'an öğretim tarihi ve öğretim kurumları". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 95-101.
Abstract: Kur'an öğretimi, müslümanlar üzerine farz-ı kifâyedir. Bu bakımdan, bir top­ lum içinde bir grup müslümanın, Kur’an öğretimiyle meşgul olması gerekmektedir. Ayrıca bu işle meşguliyet, âyet ve hadislerle teşvik edilmekte ve bir "ibâdet" olarak değerlendirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in imâliyle başlayan Kur’an öğretimi, günümüze kadar, hem yazılmak ve hem de okunup ezberlenmek yoluyla, kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Evler, dükkânlar, câmi ve mescidler, okullar.. Kur'an öğretiminin yapıldığı başlıca yerlerdir. Hz. Peygamber zamanında, başta Suffe Mektebi olmak üzere bazı yerlerde okullar açıldı. Daha sonra bu okulların sayısı giderek arttı. Ve zamanla, eğitim ve öğretimin kademeleşmesi ve gelişmesine paralel olarak, Kur'an ta'limi ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesinde iyice yerleşip gelişti. Islâm Tarihi boyunca, gerek devlet adamları, gerekse toplumun zenginleri ve halk, yaptırdıkları câmilerin yanında, bir de Kur'an öğretiminin yapılacağı okullar açtılar. Ayrıca, medreselerin bünyesinde de yer alan bu okullar, çeşitli devirlerde "Dâru'l-Kur'ân”, "Dâru'l-Huffâz" ve "Dâru'l-Kurrâ" isimleriyle anılmışlardır.
In this article the history o f the instruction of Quran and the institutions es- tablished for thisaim are being studied.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144263
http://hdl.handle.net/11452/13500
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_12.pdf413.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons