Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13339
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-10-19T13:04:26Z-
dc.date.available2020-10-19T13:04:26Z-
dc.date.issued2020-06-01-
dc.identifier.citationAdalı, S. ve Kılıç M.Y. (2020). “Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada kullanımı: İznik örneği”. Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi, 1(1), 12-23.tr_TR
dc.identifier.issn111-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1180723-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13339-
dc.description.abstractNüfus artışı ve antropojenik faaliyetlerin gelişimine paralel olarak insanoğlunun doğal kaynak ve ham madde ihtiyacının artması, özellikle tüketim alışkanlıklarının değiştiği günümüzde kaynakların aşırı tüketilmesine ve kirlenmesine yol açmış ve buna bağlı olarak kaynakların doğadaki varlığı tükenme tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Tehlike altındaki bu kaynaklardan biri de sudur. Bu durumun farkında olan birçok ülke, mevcut su kaynakları ve kalitesinin korunması, oluşan atıksuyun yeniden kullanımına imkan vermesi dolayısıyla atıksu arıtma teknolojilerini kullanmaktadır. Ülkemizde de atıksu arıtımına önem verilmekte ve arıtma tesisleri projelerinin ülke genelinde yaygınlaşması devam etmektedir. Özellikle akarsu, göl, deniz gibi bir çok habitata ev sahipliği yapan doğal sulak alanların kirlenmesini önlemek amacıyla uygun teknoloji kullanımıyla deşarj kriterleri sıkı tutulmaktadır. Bu çalışmada Bursa ilinin İznik ilçesinde membran biyoreaktör (MBR) teknolojisine sahip olan evsel atıksu arıtma tesisinde arıtılmış atıksuların, 2019 yılı verileri baz alınarak tarımsal sulamada kullanılması durumunda elde edilecek tasarruf miktarı hesaplanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn parallel with the increase in population and the development of anthropogenic activities, the increase of resource and raw material needs has led to excessive consumption and pollution of resources. Especially in the present day when consumption habits have changed and thus, the existence of resources in nature has faced the danger of being exhausted. One of these endangered resources is water. Many countries that are aware of this situation use wastewater treatment technologies due to the preservation of existing water resources and quality and the reuse of the wastewater generated. The importance is given to wastewater treatment in our country and treatment plant projects continue to spread across the country. The discharge criteria are kept strict with the use of appropriate technology in order to prevent pollution of natural wetlands that host many habitats, such as streams, lakes and seas. In this study, the amount of savings of wastewater, which is treated in domestic wastewater treatment plant with membrane bioreactor (MBR) technology in Iznik district of Bursa, using in agricultural irrigation based on 2019 data.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTarımsal üretimtr_TR
dc.subjectSu tüketimitr_TR
dc.subjectEvsel atıksutr_TR
dc.subjectSu tasarrufutr_TR
dc.subjectMembran biyoreaktören_US
dc.subjectAgricultural productionen_US
dc.subjectWater consumptionen_US
dc.subjectDomestic wastewateren_US
dc.subjectWater savingen_US
dc.subjectMembrane bioreactoren_US
dc.titleArıtılmış atıksuların tarımsal sulamada kullanımı: İznik örneğitr_TR
dc.title.alternativeUse of treated wastewater in agricultural irrigation: The example of İzniken_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-5077-7358tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-7050-6742tr_TR
dc.identifier.startpage12tr_TR
dc.identifier.endpage23tr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorAdalı, Sümeyye-
dc.contributor.buuauthorKılıç, Melike Yalılı-
Appears in Collections:2020 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_2.pdf625.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons