Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13267
Title: Donmuş spermanın saklanması ve eritilmesi
Other Titles: Storing and thawing of frozen semen
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Nur, Zekariye
Ak, Kemal
Keywords: Sperma
Semen
Saklama
Eritme şekli
Handling
Thawing procedure
Issue Date: 17-Mar-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nur Z. ve Ak K. (2003). "Donmuş spermanın saklanması ve eritilmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 97-102.
Abstract: Günümüzde genetik kaynakların saklanarak gelecek yıllara aktarılması önemli bir konudur. Hayvancılık, biyoteknoloji, türlerin soyunun korunması ve klinik uygulamaları gibi geniş bir kullanıma sahip spermanın dondurularak saklanması süt sığırcılığı alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Donmuş spermanın uygun koşullarda saklanması ve eritilmesi üzerine sun’i tohumlama alanında çalışanlar tarafından çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu derlemede donmuş spermanın saha koşullarında saklanması ve eritilmesi sırasında fertiliteyi düşürebilecek hatalı uygulamaların önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken kritik noktalara değinilmiştir.
Preserving genetic resources for next millenium is of greet importance, whereas the major contribution of conserving sperms has the potential in many applications such as agriculture, biotechnology, species conservation and clinical medicine. The artificial insemination industry has been carried out many studies on proper handling and thawing procedures for frozen semen. The ultimate objective of this review has been to provide accurate recommendations for semen handling under field conditions so that fertility is not limited due to semen handling errors.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144546
http://hdl.handle.net/11452/13267
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_17.pdf127.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons