Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13257
Title: Kuzularda büyümenin çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of growth of lambs by multidimensional scaling
Authors: Doğan, İsmet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Keywords: Büyüme
Growth
Çok boyutlu ölçekleme
Morkaraman kuzu
Akkaraman kuzu
Multidimensional scaling
Morkaraman lamb
Akkaraman lamb
Issue Date: 9-Sep-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, İ. (2003). "Kuzularda büyümenin çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 33-37.
Abstract: Büyümeyi karakterize eden özellikler doğum ağırlığı ve çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklardır. Bir canlının doğum ağırlığı ile çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıkları genotip ve çevresel faktörlerin etkisi ile şekillenir. Çalışmanın amacı, büyümeye etki eden faktörlerden cinsiyet ve doğum tipi faktörlerine göre elde edilen dört farklı durum ayrı ayrı dikkate alınarak bu iki faktörün hangi kombinasyonlarındaki büyümenin birbirine benzediğinin çok boyutlu ölçekleme tekniği ile incelenmesidir. Çalışmada, Türkiye’de bilimsel bir dergide yayımlanan çalışmadan3 elde edilen bilgiler kullanılmıştır. Stress ölçüsünün değeri, Morkaraman kuzular için 0.01310 olarak Akkaraman kuzular için ise 0.03141 olarak elde edilmiştir. Elde edilen Stress ölçüşü değerleri dikkate alındığında iki boyutlu uzayda elde edilen sonuçların orijinal veri ile uyumunun mükemmel olduğu ve kuzularda büyümenin iki boyutlu uzayda görüntülenebileceği ve bu görüntüden yararlanarak büyüme ile ilgili yorumlar yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Büyüme üzerine etkili olduğu düşünülen faktörlerden yalnızca doğum tipi ve cinsiyetin dikkate alındığı bu çalışmada, elde edilen sonuçlara bakılarak Morkaraman ırkı kuzularda büyümede doğum tipinin ön plana çıktığı, Akkaraman ırkı kuzularda ise cinsiyetin daha etkili olduğu söylenebilir.
Properties that characterised growth are birth weight and live weight in different periods. These properties are figured by effects of genotype and environmental factors. The aim of this study is, to investigate in which situations growth are similar of four different combination effects of sex and birth type factors that effect the growth of lambs by muitidimensional scaling anaiysis. In this study, the data obtained from a scientific journal3 published in Turkey was used. The value of the stress scale was obtained as 0.01310 for Morkaraman lambs and 0.03141 for Akkaraman lambs respectively. When this stress values take into consideration, reached some results that the accommodation between original data and results which are obtained in two dimensional space are excellent, it is possible that the growth of lambs can be configurated in two dimensional space and some comment can be done about growth of lambs using this configuration. When obtained results take into consideration it can be said that birth type is playing effective röle than sex on growth of Morkaraman lambs but sex is playing effective röle than birth type on the growth of Akkaraman lambs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144535
http://hdl.handle.net/11452/13257
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_6.pdf185.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons