Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13253
Başlık: Akut ve kronik böbrek yetmezliğine sahip köpeklerde lipid profilinin değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of lipid in dogs with acute and chronic renal failure
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Şentürk, Sezgin
Çetin, Meltem
Gölcü, Esin
Udum, Duygu
Anahtar kelimeler: ARF
Total cholesterol
Total kolesterol
CRF
HDL-C
LDL-C
Trigliserid
Triglyceride
Yayın Tarihi: 24-Nis-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şentürk, S. vd. (2003). "Akut ve kronik böbrek yetmezliğine sahip köpeklerde lipid profilinin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 13-17.
Özet: İnsanlarda serum lipid ve lipoprotein konsantrasyonları böbrek yetmezliği ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada total kolesterol, trigliserid, HDL-C, LDL-C’yi kapsayan serum lipidleri ile böbrek yetmezlikleri (akut ve kronik renal yetmezlik) arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Kronik böbrek yetmezliğine sahip olan köpeklerin akut renal yetmezlikli ve sağlıklı köpeklerle karşılaştırılmasında, serum total kolesterol, trigliserid ve LDL-C seviyelerinin istatiksel olarak daha yüksek düzeyde olduğu bulundu (p<0.001). Bununla birlikte serum HDL-C seviyesinin kronik böbrek yetmezliği bulunan köpeklerde akut böbrek yetmezlikli ve sağlıklı köpeklere göre daha düşük düzeyde olduğu belirlendi (p<0.001). Sonuç olarak; köpeklerde total kolesterol, trigliserid, HDL-C, LDL-C’yi kapsayan serum lipidleri ile kronik böbrek yetmezliği arasında ilişki olduğu belirlendi.
Serum lipids and lipoprotein concentrations have been associated with renal failure in humans. The aim of this study was to investigate the link between serum lipids, including total cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C and renal failure (acute renal failure or chronic renal failure) in dogs. Levels of serum total cholesterol, triglycerides and LDL-C statistically significantly higher in dogs with chronic renal failure compared to healty dogs and dogs with acute renal failure (p<0.001). However, levels of serum HDL-C significantly was lower in dogs with chronic renal failure (CRF) than in dogs with acute renal failure and healty dogs (p<0.001). As a result, it was determined that relation was existed between serum lipids, including total cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C, and CRF in dogs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144532
http://hdl.handle.net/11452/13253
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
22_1-2-3_3.pdf143.74 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons