Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13252
Title: Kuru dönemde levamizol uygulanan ineklerden doğan buzağıların immun düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of immune levels of calves of cows administered levamisole in dry period
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Şentürk, Sezgin
Polat, Ümit
Kennerman, Engin
Keywords: Levamizol
Levamisole
Buzağı
Calf
GGT
Total protein
Clostrum
Kolostrum
Issue Date: 19-Feb-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şentürk, S. vd. (2003). "Kuru dönemde levamizol uygulanan ineklerden doğan buzağıların immun düzeylerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 7-11.
Abstract: Buzağılarda neonatal enfeksiyoları yüksek mortaliteye neden olur. Yüksek mortalitenin oranının temel nedenini kolostrumdaki immun globulin yetersizliği olabilir. Levamizol immunmodülator ve stimülasyon özelliği olan anthelmintik bir ilaçtır. Bu çalışmada levamizolün kolostrol immunoglobinler üzerine olan etkisini saptamak amaçlanmıştır. Çalışmada toplam 30 buzağı kullanılmıştır. Kuru dönemin son 2 haftasına kadar 15 ineğe haftada bir kez 2.5 mg/kg dozda kas içi levamizol uygulandı. Bu ineklerden doğan buzağılar çalışma grubunu oluşturdu. Diğer 15 ineğe plesobo olarak izotonik NaCl solusyonu uygulandı. Bu ineklerden doğan buzağılarda kontrol grubunu oluşturdu. Doğumu takiben 2 saat içersinde buzağıların kolostrum alması sağlandı. Doğumda sonraki 3. günde serum GGT ve total protein konsantrasyonları ölçüldü. Ayrıca glutaraldehyde koagulasyon testi yapıldı.Çalışma grubunu oluşturan buzağılarda serum GGT ve total protein seviyeleri kontrol göre daha yüksek bulundu. Glutaraldehyde koagulasyon testi süresi çalışma grubundaki buzağılarda daha düşüktü. Bu bulgular temelinde, levamizolün immunomodülator etkilerine bağlı olarak yeni doğan buzağıların neonatal enfeksiyonlara karşı direncini yükselttiği sonucuna varıldı.
Neonatal infections cause high mortality in calves. The underline cause of this high mortality rate may be colostral immunogloblin deficiency. Levamisole is an anthelmintic drug which also has immunomodulatory and immunostimulant properties. The aim of this study was to determine the effect of levamisole on the clostrol immunoglobulins. Material of this study included totally 30 calves. Levamisole was administered intramusculary, once a weekly, 2.5 mg/kg to 15 cows till the last two week of dry period. Calves of these cows were evaluated as study group. Also, placebo (isotonic saline solutions) was administered to other 15 cows. Calves of these were evaluated as control group. Calves were fed clostrum within 2 hours after birth. Serum GGT and total protein concentrations were measured at the 3th day after parturition. Also, glutaraldehyde coagulation test was made. Serum GGT and total protein levels were significantly higher in the study group compared to control group. Glutaraldehyde coagulation time was lower in the study group than in the control group. Based on these findings, it was concluded that the immunomodulatory effects of levamisole may cause to increase the resistance of neonatal infections in newborn calves.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144531
http://hdl.handle.net/11452/13252
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_2.pdf136.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons